Lokalt. Följande nykarlebyhistoria gick i tidskriften Garm för en tid sedan.
      Seminariedirektor K. J. Hagfors beställde sig en kostym hos skräddarmästare Finnström i Nykarleby. Vid provningen visade det sig, att byxorna spände över gumpen, varför Hagfors anmodade skräddarmästaren att släppa ut litet där bak. Finnström opponerade sig som vanligt, och förklarade, att ingen människa „nuförtiden“ begagnade byxor, som pöste akteröver. Härtill genmälde Hagfors stilla: „Jag skall säga herr Finnström att herr Finnström inte ska göra mina byxor efter herr Finnströms huvud utan efter min bak.“


Österbottniska Posten nr 32/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-04-21.)