Det hände för 50 år sedan

(1959)

i Nykarlebynejden


Januari:
ÖP fyller 75 år.
Befolkningstätheten i Nykarleby stad  51,8 pers.
Befolkningstätheten i Nykarleby l.k.     9,8   ”
Familjen Sigurd Nymans hem i Juthbackakroken
förstörs i eldsvåda.Notera elstolpen och de nyplanterade björkarna som nu är stora! Förstoring!Notera brandslangen i högerkant! Förstoring!
Foto: Holger Haglund, Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2012-01-23.)

NYKARLEBY LK

Insamling för

familjen Nyman

Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd har igångsatt en penninginsamling för den genom branden på fredagen [den 9] nödställda familjen Nyman. Listor finns framtagna i nykarlebybutiker och även i handelslagsfilialerna i landskommunen.

Jakobstads Tidning den 11 januari 1959.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2020-11-04.)

Februari:
Ny brandstation inreds vid Gamla station.
En ny omfartsväg Munsala–Kovjoki–Bennäs diskuteras. [Byggnadsarbetena påbörjades 1963.]

Mars:
Nykarlebyborna är de flitigaste bokläsarna med 10 boklån per pers.
Österbottens litteraturförening håller årsmöte på Juthbacka.

April:
En blodgivardag föranstaltas av Röda Korset.
55 år sedan Josef Herler debuterade.
Råkan observeras i Vexala.

Maj:
Fru Ida Lindvall i Forsby får Finlands vita ros.
Nykarleby handelslag och Jeppo-Oravais handelslag
beslutar om fusion
.

Juni:
Nykarlebynejdens sång och musikförbunds 30-års
jubileumsfest i Oravais.
Automattelefonen tas i bruk i Nykarleby.
Oljedepå skall byggas i Kantlax.

Juli:
SSÄ diskuterar att sälja Loppan.
Amerikanske militärattachén major Thorne besöker Nykarleby.
Sovjetryska ambassadören Zaharov besöker Nykarleby.

Augusti:
Kyrklig sångfest i Nykarleby.
Nykarlebynejdens marthors sommardag på Sandnäs.
En ovanligt stark storm över den österbottniska kusten
förorsakar omfattande skador i staden.
J. J. Huldén avlider.

September:
Frk. Lisa Gröndahl lämnar Juthbacka.
Ny föreståndare på Juthbacka är fru Eva Dahlskog.
Atlantseglaren ing. C. H. Wendes besöker Nykarleby.

Oktober:
Vattenreningsverket tas i användning.
Nyskiftet avslutas i Munsala.
Första lösdriftsladugården i Nykarlebynejden
byggs i Munsala.

November:
Svenska dagen fester i nejden.
Filmen ”Moonlight Serenade” går på Scala.
Barnhemmet skall bygga nytt på Källbacken.

December:
Socklot- och Kovjoki-telefonerna överlåts åt
Jakobstadsnejdens Telefon Ab.
Ytterjeppo-telefonen överlåts till Jakobstad.
Nyskiftet i Nykarleby l.k. berör 10.000 ha.Plock ur Österbottniska Posten.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-10-13, rev. 2024-04-23 .)