FÖRTECKNING

     Öfver kvarglömt gods och upphittade effekter vid Nykarleby järnväg år 1904.

En börs innehållande 10 mk
En mindre summa pengar
4 st paraplyer
1 st korg
3 st bleckkärl med brännvin
1 fl. vin
1 st psalmbok
2 st schalar
1 par glasögon
1 st bleckhink

     Respektive egare böra inom två månader härefter afhämta det kvarglömda vid äfventyr, att godset försäljes och behållningen inom natt och år tillfaller Nykarleby järnväg.

Nykarleby, den 23 febr. 1905

Å Direktionen för Nykarleby järnväg vägnar

K. F. Spolander

 


Kungörelsen om hittegods skulle anslås på anslagstavla och i pressen. Men ser man på antalet prenumeranter, lästes tidningen inte i långt när alla gårdar och dessutom var säkert många resenärer utanför ÖP:s läsekrets, så därför anslag.

Österbottniska Posten februari 1905.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
Den smalspåriga järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-03-11, rev. 2007-03-11.)