Frans Högbacka död.


     Den 11 dennes avled i sitt hem på Högbacka i Nykarleby förra lotsen på Hällgrund Frans Högbacka i en ålder av 83 år.
     Frans Högbackas livslånga verksamhet som lots har hela tiden varit förlagd till Hällgrund lotsstation i hans egen hembygds skärgård. År 1894 blev han antagen till lotslärling, efter fyra år utnämndes han till yngre lots och efter ytterligare sex år till äldre lots. När vårt lotsverk förryskades år 1912 och frågan om våra lotsars ställning till denna åtgärd blev aktuell var han den första i Uleåborgs lotsdistrikt, som demonstrerade mot förryskningen genom att avgå från sin tjänst. Under de fem år han var borta från lotsverket förde han bogserbåten Harald i Nykarleby. Efter frihetskriget 1918 tillträdde han åter sin förra tjänst och befordrades till ordningslots. Som sådan kvarstod han ända till år 1941, då han avgick med pension efter att under en tid av 43 år tjänstgjort som lots på Hällgrund. Redan under den tidigare perioden av sin tjänstetid tilldelades han förtjänstmedalj och efter landets frigörelse erhöll han Finlands vita ros samt frihetskorset av I klass i guld.
     Sitt ursprungligen rätt anspråkslösa bo på Högbacka har han med målmedvetenhet och omtanke gjort till en trevlig lägenhet. Lotsen Högbacka var en ovanligt rakryggad och pålitlig person, en man av den gamla goda stammen. Han sörjs närmast av sin maka och sex vuxna barn med familjer.[Frans Högbacka.
Tillhör Harald Mårtens.]

 

Ett exempel på hur utförligt begravningar refererades på 1950-talet:


Jordfästning


     Stoftet av avlidne lotsen Frans Högbacka vigdes till gravens ro senaste söndag på hembygdens kyrkogård.
     Vid jordfästningen officierade pastor Runar Still, som i sitt griftetal erinrade om den avlidnes livsverk och huru sjömannen känner sig lugn då lotsen kommer ombord, även fast fastän det stormar där ute på havet. Lotsen känner farleden och fartyget går lugnt i hamn. Så har även nu lotsen själv fått stiga ombord och nå den lugna hamnen, där inga stormar mer når honom. Han har nått vilan och ron.
     Efter jordfästningen nedlades blomsterkransar av egna, vänner och anhöriga.
     Lotsen Högbackas minne hade hedrats med inbetalningar till olika minnes- och hyllningsfonder av följande personer: Anna och Sven Lundqvist, Ebba och Arthur Blomqvist, familjerna Einar och Hugo Juthbacka, Helga och Julius Backström, Estrid Forsén, familjerna Valdemar Fogel, Ellen och Selma Fogel, Ann-Britt och Emelia Nybacka, familjen Gunnar Mårtens, Ragnhild och Emil Bertlin, Jenny Svanbäck, Gustaf Grahn, familjen Otto Selenius, Anna och Sven Sämskar, Katri och John Nyqvist, familjen Anna Stara, Hanna Rosenback, Hanna Skog, Elsa Thorsén, Tirza och Tor Wallin, familj, Ingmar Tegengren, Ulla Kam?, Gerda och Uno Fors, Ingrid ?beck, familjen Nestor Strand, syskonen Nygren, familjen Matts Mattsson, Albert Hagen, Gretel och Berit Hagen, Doris och Tor Johnsson, Solveig och Paul Nyberg, Ester och Bernhard Eng, Maria Olin, Edit och Ernst Eng, Hilma och E? Lövgren, Sandra Andersson, familjerna Fagerholm och Björk, Else, Karl och Maria Renlund, Ellen och Valde Niemi, vänner i Vörå.
     Telegrafiska hälsningar till sörjande egna hade sänts från Anna Dahlbo, Judith Harjulin, G. V. Fagerholm, Verna och Sten Bäckman.
     Sist sjöngs psalmen Uti din nåd o Fader blid.


Österbottniska Posten nr nr 29 och 30/1957.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Frans på foto från Sanna Sofia Mårtens 80-årsdag.
Frans omnämnd av Einar Hedström: Kanalen och Stadskvarnen.
Kronolotsningen införes av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2005-11-05/HK.)