[För ett halvt sekel sedan]


SKRIFTSKOLORNA


I lördags konfirmerades i kyrkan de 24 ungdomar som i år varit inskrivna i Kristliga folkhögskolans internatskriftskola. De 12 flickorna och lika många pojkar är hemmahörande i olika delar av Svensk-Finland, från Gamlakarleby i norr till Helsingfors i söder.
     Konfirmanderna, med föräldrar och anhöriga samlades till middag i folkhögskolan. Efter middagen tågade skaran med sin lärare, rektor Hedberg i spetsen till högtidligheten i kyrkan. Vägen längs vilken processionen drog fram var kantad av stora skaror intresserade åskådare. Men så var också synen av de vitklädda flickorna och pojkarna i sina mörka kostymer särskilt anslående, därför att flickorna och pojkarna gick turvis i ledet i stället för att ungdomarna följt den vanliga marschordningen med flickorna skilt och pojkarna skilt.
     Rektor Hedberg assisterades vid nattvardsbordet av pastor Kurt Lobbas. Från kyrkan gick ungdomarna i likadan procession tillbaka till skolan, där de samlades ännu till en sista andaktsstund.
     Internatskriftskolan i Nykarleby har nu verkat i fyra år och det har visat sig att den med varje nytt år vunnit ökad popularitet, såväl bland konfirmanderna själva som hos deras målsmän.


Österbottniska Posten den 21 juni 1957.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Kristliga folkhögskolan i kapitlet Fakta.
Församlingesn konfirmationståg anno 1956.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-06-17, rev. 2007-06-17.)