»Italia» anträder sin nordpolsfärd.

Luftskeppet Italia startade för sin nordpolsfärd i söndags [15 april 1928] och landade efter en 30 timmars färd i motvind och regn i Pommern invid kusten av Östersjön. Italia torde på sin färd norrut gå över Åbo—Ålands skärgård.


Österbottniska Posten 20 april 1928.
(Inf. 2018-02-07.)

*     *     *


»Italia» flyger över Wasatrakten.

Enligt vad det uppges, kommer luftskeppet Italia, som f. n. ligger i Stolp i Pommern, att på sin färd mot nordpolen flyga över Wasa.
     Italia torde starta från Stolp den 5 maj.


Österbottniska Posten 27 april 1928.
(Inf. 2018-02-07.)

*     *     *

Italias färd över Österbotten.

    Kl. 11-tiden förra torsdags [den 3 maj 1928] ingingo från Wasa de första meddelandena om att Nobiles jätteluftskepp Italia åter startat på sin nordpolsfärd och under dagens lopp kunde väntas till våra trakter. Italia hade startat från Stolp i Pommern kl ¼ 4-tiden på morgonen. Färden skulle som bekant gå över Stockholm, därifrån över Vasa samt vidare längs den österbottniska kusten med kurs på Kemi.    
    I Nykarleby motsåg man på grund av de första meddelandena luftjättens ankomst redan 1-tiden. Meddelandet spreds blixtsnabbt, och snart var så gott som hela staden i rörelse. Kyrktornet och klockstapeln voro goda utsiktsposter, och däromkring skockade sig en förväntansfull publik. Kl. inemot 2 kom nytt meddelande från Wasa, att man där siktat luftskeppet ute till havs kl. halv 2. Budskapet om, att det alltså verkligen var på väg och inom kort vore att invänta, bragte spänningen till sin höjd, och man förkortade väntetiden med att utbyta högst divergerande åsikter om, med vilken fart luftskeppet egentligen gick, och om den tid, som förty borde åtgå för färden Wasa—Nykarleby. Kl. 3-tiden kom underrättelsen, att det hela varit falskt alarm; gudarna vete, vad vasaborna sett. Däremot fick man uppgift om, att Italia passerat Stockholm middagstiden och väntades till Vasa halv 6-tiden e.m. På eftermiddagen blev det ny rusning med små utflykter till Andrasjön för att få bättre sikt.
    Tiden led, men ingen Italia kom och inte heller några nya meddelanden. De klentrogna började betvivla luftskeppets existens, och andra ville finna förklaring i den mättade atmosfär, som efter 1-maj firandet stigit de farande till mötes, när det nådde kusten av detta ”förbudsland”.
    Det såg verkligen ut som de skulle haft rätt, ty Italias manövrar över Österbotten föreföllo nog så underbara. Till Wasa hade meddelandet ingått, att luftskeppet kl. 5.50 flugit över Kristinestad. Det hade alltså på sin färd över Bottenhavet tagit en sydligare kurs. Några minuter senare passerade det Kaskö, där man var alldeles oförberedd på dess ankomst, varför det iakttogs endast av några personer. Strax efter kl. 6 gavs signaler från vattentornet i Wasa, att luftskeppet syntes, men de på gatorna församlade folkhoparna såg ingenting huru de än väntade. De personer som varit nog förtänksamma att vandra ned till stranden, såg emellertid kl. 6.15 den stora cigarren dyka upp i söder över Solv. Och här började Italias oförklarliga manövrar. I stället för att fortsätta norrut, som väntat var, gjorde luftskeppet under en halv timmes tid allehanda till synes omotiverade vändningar och fortsatte slutligen färden inåt land i nästan ostlig riktning. Det flög så pass lågt, att det ej kunde observeras av publiken i stadens centrum. Per radio begärde luftskeppet pejling, vilket ger stöd åt antagandet, att man ombord inte riktigt hade reda på var man befann sig. Genom Vasa radio sändes hälsningstelegram till Italia. Något senare ingick meddelande om, att Italia kretsade omkring på låg höjd i Ilmola-trakten, begapat av befolkningen.
    Kl. 8-tiden sågs det över Östermyra, där de egendomliga manövrarna upprepades. Slutligen bar det iväg längs järnvägslinjen norrut. Och kl. något över 8.30 sågs från kyrktornet i Nykarleby luftjätten passera österom Kovjoki, medan de på gatorna väntande, som den tiden ännu höllo ut, hade sina blickar aningsfullt och vemodsfullt riktade mot väster.
    Även i Jakobstad lyckades några få uthålliga personer få sikte på luftskeppet som beräknades gå ca 5 mil österom staden. Vilket även var riktigt, ty kl. 9.15 passerade det över Lappfors by i Esse. Det gick rakt över byn och så lågt, att dess namn och flagga tydligt kunde ses. Strax därpå rapporterades att man i Gamlakarleby fått sikte på detsamma.
    Kl. ½ 12 på natten iakttogs flygskeppet från kyrktornet i Brahestad. Italia befann sig då rätt långt ute i Bottniska viken, till ringa glädje för stadens invånare. Lika besvikna blev Uleåborgarna; Italia passerade staden kl. 12.40, men var då långt ute till havs. Vid Kemi vek dock Italia in över fastlandet och passerade med tända eldar staden kl. ½ 2 på endast 200 meters höjd, iakttagen och beundrad av en talrik menighet.
    Rovaniemi passerades kl. 2.50 fredag morgon, Sodankylä nåddes 4.20 på 1000 meters höjd och Ivalo kl. 6.40. I Vadsö landade Italia 10-tiden.
     — På söndagen ankom luftskeppet till Spetsbergen.
    Enligt senare meddelanden har framgått, att luftskeppets egendomliga kryssningar i mellersta Österbotten berott främst på, att stark motvind mötte, varför man ansåg fördelaktigast att flyga i zick-zack.
    Den bild man fick av Italias irrande i rymden, förstärkas på ett humoristiskt sätt av att endel tryckfel eller andra misstag beroende på tidningsuppgifter om luftskeppets färd. Enligt en tidning skulle det sålunda från Wasa flugit ända till Lohteå (Laihela) för att kort därpå uppenbara sig i Östermyra, och av en annan att döma skulle det från Gamlakarlebytrakten plötsligt rusat iväg ned till Raumo (Raahe-Brahestad?) för att inte långt därefter passera Uleåborg. 


Österbottniska Posten nr 19 den 11 maj 1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Pappa var uppkliven i klockstapeln och såg skeppet långt i öster som en cigarr, brukade han berätta. Annars var ju hela Italiaexpeditionen ett fiasko. Säkert finns en hel del på Internet om expeditionen som ju krävde svensken Finn Malmgrens liv.
Pensars gård från klockstapeln, dock inte taget taget vid Italia-spaning eftersom det i början av maj inte är så mycket löv. På fotot står ”Vy från kyrktornet i Nykarleby”, men om man ritar upp fotovinkel ser det ut som att det är taget från klockstapeln. Notera målarnas stegar vid Normens vaktmästarbostad, att trappan där går österut och inte söderut som i dag och telefonstolpen med kopplingsskåp och plattform! Förstoring. Innehållsförteckning till Från ovan.
Foto: Axel Pensar. För pekaren över bilden för att se kolorering tillhandahållen av Peter Gullback. (Inf. 2020-06-29.)
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2018-04-24.)Italia passerar över Laihia den 3 maj 1928. Vykort.
*     *     *


»Italia» nära att begravas under snön.

Nobiles luftskepp Italia har varit nära att förolyckas i Kings Bay. Natten mot söndagen upp stod en rasande snöstorm, och snön trängde in i den oskyddade hangaren. Trots att alla till buds stående krafter togos i bruk för att avlägsna de väldiga snömassorna, täcktes slutligen ballongytan av ett 10 tons snölager. Slutligen bedarrade stormen och snöfallet upphörde. Italia startade ånyo från Kings Bay på tisdagen i vackert väder.

Österbottniska Posten 19 maj 1928.
(Inf. 2018-02-08.)


*     *     *


»Italia» försvunnen.

Efter att ha kretsat
över nordpolen.

Natten till förra torsdagen flög Nobiles luftskepp Italia över nordpolen. Ingen landning var dock möjlig. Luftskeppet flög runt polen två timmar, varunder det nedkastade italienska flaggan samt det träkors, som påven välsignat.

Italia skulle därpå omedelbart återvända till Spetsbergen. På denna väg är luftskeppet emellertid försvunnet i obekanta öden. De sista trådlösa meddelandena från detsamma äro från fredag f. m., med anhållan om undsättning, emedan luftskeppet var i fara. Sedan dess är allt tyst.

Roald Amundsen framhåller i en intervju, att man dock icke bör tro det värsta. Även om det icke lyckats Italia att landa, kan luftskeppet hålla sig i luften tre à fyra veckor, och manskapet är försett med proviant för 4 à 6 veckor. Det är möjligt, att Italia under denna tid kan nå förbindelse med civiliserade trakter. Norska regeringen skall självfallet göra allt som står i dess makt.

Undsättningsexpeditioner skall utsändas.


Österbottniska Posten 11 maj il 1928.
(Inf. 2018-02-09.)


*     *     *

Jorden runt.

— —

Livstecken från »Italia»?

Den ryska radiostationen på Ishavets kust har bekräftat en uppgift, att radiotelegram mottagits från Nobiles luftskepp Italia. Telegrammet innehöll; »Italia, Nobile, Frans Josefsland, SOS (internationell nödsignal). Håller fast vid land — — ». Därefter avbröts förbindelsen.

Också i Japan skulle ett radiobudskap mottagits, men i vilket man icke kunde uppfatta andra ord än SOS-signalen och »nordpolsexpeditionen».

Stockholm, 4 juni. Vid 12-tiden natten till måndagen hörde fyra radioamatörer i Gävle, Uppsala, Järnsom och Trelleborg en utgiven engelsk och italiensk rapport, i vilken man kunde urskilja orden »Italia, Nobile, SOS Kings Bay, East 9».


Österbottniska Posten 6 juni 1928.
(Inf. 2018-02-09.)


*     *     *


KLARHET OM
ITALIAS ÖDE

Förolyckad norrom Spetsbergen.
Besättningen vid liv.

Radioförbindelse
uppnådd.

Som senast nämndes, hade radioamatörer på skilda orter uppfångat telegram, som förmodades vara utsända av Nobile. Ett utförligare sådant uppfångades bl. a. i Amerika den 7 den. Det hette däri bl. a.:

»Intet annat skydd finnes, än spillror av Italia, som tornade mot en bergvägg. Termometern står på köldpunkten, alla vid liv, men flere skadade. Sänd skyndsamt livsmedel». I telegrammet uppgavs även platsens läge. På många håll betvivlades äktheten av telegrammen, men redan den 8 des lyckades Citta di Milano verkligen komma i radioförbindelse med de förolyckade.

Italia tornade mot en
bergvägg och revs itu.

Enligt radiomeddelandena hade Italia törnat mot en bergvägg. Vid katastrofen blev luftskeppet rivet i två delar. Gondolen med Nobile och sju man, därav två sårade, hamnade på ett isflak. De övriga fördes ännu med den drivande ballongen 4 mil österut. Italias manskap förfogar endast över knappa bränsle- och livsmedelsförråd. Enskilda medlemmar av manskapet ha förfrusit händer och ben, och två av dem ha brutit sina ben. Isen är nästan oframkomlig och befinner sig i rörelse.

Skall Nobile
kunna räddas?

Oslo, 12 juni. Enligt kapten Stenstrups mening vore en isbrytare bästa medlet att undsätta Nobile med, men frågan är om hjälpen hinner fram i tid. Enligt de senast ingångna uppgifterna förefaller läget rätt hopplöst.

Den 11 des på kvällen mottogs från Nobile ett radiotelegram, där det bl. a. meddelas:

»Vi befinna oss på drivande is inom synhåll från kusten och driva 1 à 2 sjömil om dagen beroende på vinden. Vi skola giva ljussignaler, så snart någon flygmaskin närmar sig. Vi ha proviant för 50 dagar men sakna skodon, gevär och ammunition och äro även utan kanoter, slädar, mediciner, kokkärl och tobak.

Vi kunna alltid mottaga edra radiotelegram, men efter några dagar äro vi oförmögna att svara, emedan ackumulatorerna försvagas.»


Österbottniska Posten 15 juni1928.
(Inf. 2018-02-10.)


*     *     *


HJÄLPEN ÅT NOBILE.

Många expeditioner på väg.

Aerobolagets nya flygmaskin Turku startade i söndags från Helsingfors för färd till Spetsbergen. Den ankom efter 4 timmar till Wasa där den nedgick, varefter den fortsatte till Tromsö. Förare är den kände flygaren Lihr, spanare löjtnant Sarko och maskinmästare U. Backman.

I undsättningsexpeditionen deltaga ytterligare flygmaskiner från Sverge, Norge, Frankrike och Italien.

Starten från Tromsö misslyckades tillsvidare för den finländska maskinen, som var för tungt lastad. Även den svenska maskinen måste gå ned. Om den franska flygmaskinens ankomst till Spetsbergen ha inga underrättelser ingått, varför man antager, att den flugit direkt till Nordostlandet för att leta efter Nobile. Amundsen medföljer. De norska flygarna Risser-Larsen och Lytzow Holm ha återvänt från sin första spaningsfärd. Nobile har observerat flygarna. Detta ger ett gott stöd åt de andra flygningarna.

Italienarna äro av den åsikten att en av de öar, på vilka de norska flygarna satte kurs, var felaktigt angiven på kartan. Detta är orsaken till att man icke observerade Nobile.

Den ryska isbrytaren Krasin skall avgå till Spetsbergen.

Senare meddelas:

Svenska flygmaskinen Uppland och italienska maskinen Marino I ha anlänt till Kings Bay och fortsatt till Amsterdamön, dit även tvenne ångare anlänt, som hava ombord tre svenska flygmaskiner. Även den finländska maskinen ha lastats å ångare.

Proviant nedkastad åt Nobile!

Oslo 20 juni. Enligt telegram till italienska legationen skall major Maddalena i morgse lyckats nedkasta proviant i Nobiles läger.


Österbottniska Posten 22 juni 1928.
(Inf. 2018-02-10.)


*     *     *

NOBILE-EXPEDITIONEN.

Telegram från löjtn. Sarko.

Maskinen är nu på skidor i Virgo hamn. Det var ett svårt arbete. Då vädret blir bättre flyga vi för att avhämta folket. Vi hoppas att goda nyheter snart skola avhöras härifrån. Vi ha samfällda planer med generalen (Nobile) Sarko.«


Nationalbelöning åt
Maddalena.

Italienska regeringen har tilldelat Maddalena en belöning på 100,000 lire för hans framgångsrika flygning vid undsättningen av Nobile.


Amundsens aeroplan
har iakttagits.

En fiskare från Ibestad, som återkommit från en fiskefärd till Björnön, berättar, att han jämte andra fiskare den 18 juni såg aeroplanet Latham nordväst om Björnön. Maskinen flög mycket lågt. Vid tillfället rådde stark vind och dimma. Dagen efter hörde fiskarna motorsurret av den svenska flygmaskinen Uppland men kunde på grund av dålig sikt icke se densamma.


Förmodan att ballongen
exploderat.

Från Berlin telegraferas: Enligt ingångna meddelanden omkom vid luftskeppet Italias strandning motorchefen Pomella. Ytterligare meddelanden låta förmoda att den av stormen bortförda luftskepsballongen uppbrunnit på grund av explosion i bensinbehållaren och att de med ballongen bortförda männen därvid omkommit.


Utmärkelse åt löjt-
nant Lundborg.

Svenska luftfartsförbundet har tilldelat löjtnant Lundborg första förtjänstmedaljen i guld såsom erkännande för glänsande föredöme för svenska flygare.


Isbrytaren Krasin
söker
Amundsen.

Norska försvarsdepartementet har mottagit ett telegram frän polarforskaren Hoel, ombord på ryska isbrytaren Krasin och på väg till Spetsbergen. Han meddelar, att Krasin ämnar leta efter Latham vid Björnön och västra kusten av Spetsbergen. Så snart Krasin nått Kap Leigh Smith, kommer den att leta efter Latham i östlig och sydlig riktning.


Amundsen
oanträffad.

Ryktena om att Amundsen är anträffad eller att trådlösa signaler uppfångats från Latham dementeras.
     Italienska aeroplanet Marina I har återvänt efter en rekognosceringstur. Rörande Latbam har ingenting iakttagits. —  Sv. Pr.


Österbottniska Posten 6 juli 1928.
(Inf. 2018-02-13.)


*     *     *

Mmin digitaliseringsork tog slut så till ytterligare några notiser i Österbottniska Posten 1928 blir det endast länkar.

Datum Börjar
- 13 juli överst i tredje spalten.
- 20 juli överst i fjärde spalten.
- 27 juli mitt i fjärde spalten.
- 3 augusti mitt i sista spalten.
- 3 augusti överst i första spalten.

(Inf. 2018-02-13.)

*     *     *

Svensk flyghistorisk förenings webbplats finns en bild av Italia över Stockholm och där står även att läsa:

1928 3 maj: Det italienska luftskeppet N 4 ”Italia” med dess konstruktör, general Umberto Nobile, som befälhavare passerar vid tiotiden Stockholm på sin väg till Nordpolen. Löjtnant Einar Lundborg hade startat från Malmen i sällskap med löjtnant Nils Adlercreutz för att med ett par Nieuportjagare eskortera Italia mellan Landsort och Nynäshamn.


1928 25 maj
: Luftskeppet ”Italia” förolyckas på återfärden från Nordpolen i trakten av Spetsbergen. Sju man av besättningen försvann för alltid med luftskeppet. Av de nio, som blev kvar på isen, avled, innan räddning hann anlända, den svenske meteorologen Finn Malmgren. Ett stort antal länder engagerade sig i spaningarna efter de förolyckade. En svensk flygexpedition med sju flygplan under ledning av kapten Egmont Tornberg sändes som undsättning. Einar Lundborg och Birger Schyberg, som färdats till Virgo Bay för att delta, flygande i en Fokker C.V-E, påträffade 23 juni Umberto Nobile och hans män, på isen. Nobile fördes 24 juni som förste man tillbaka. Påföljande dag 25 juni havererade Lundborgs Fokker vid landningen hos de nödställda, dit Lundborg hade återvänt ensam. Vid spaningarna försvann Roald Amundsen spårlöst.


Läs mer:
Emil Kautinen om Italia.
Kauhavakråkor över Nykarleby av Lars Pensar med fler flygrelaterade länkar.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.

Svenska Wikipedia var så bristfällig att jag länkar till engelska.
(Inf. 2005-05-01, rev. 2024-03-27 .)