Jaktstugan
i HYSAL
under tak

— Nu har vi jaktföreningen Fridas jaktstuga vid stranden av Hysalträsket så långt att den står under tak, spisen är murad osv. På söndagen kl 9 samlas medlemmarna till taklagsöl i stugan, omtalar för ÖP arbetsledaren på bygget Torsten Häger, vilken burit ansvaret för bygget.

— Vi igångsatte arbetena våren 1959 och med dels frivilliga gratisdagsverken och avlönat folk har arbetena gått bra undan. Stugan är rest av timret från en äldre byggnad. Den är 4X9 m. Stugan skall användas för jaktutflykter, jägarnas övriga sammankomster, jaktstigar samt vid älgjakten, ty stugan är rest mitt inne i våra främsta älgmarker. Det var också älgjägarna som tog initiativ till stugbygget. Stugan skall få ett namn, men än så länge är den namnlös, säger hr Häger och omtalar att bl.a. Nykarleby sparbank, Josef Nylund, Mauritz Nylund m.fl. gjort donationer för jaktstugan.Österbottniska Posten 1960.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll. Tänkte att det kunde vara intressant att få veta varifrån timran var flyttad, så jag började nysta i saken. Via Ingmar Nylund hänvisades jag till Jan-Erik Högdahl som i sin tur hänvisade till Håkan Blomqvist. Han visste berätta att timran var flyttad från Lisa Wiklunds tomt vid korsningen Broasvägen-Forsby byaväg. Något namn fick dock inte stugan.I september 2011 gjorde Lars en tur till Hysal:


Jaktstugans framsida.Jaktstugans baksida.Stranden intill jaktstugan.


Läs mer:
Ödemark av Sven Lind.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-11-07, rev. 2011-09-20 .)