Josef Herler i bokhandelsdörren

”... en bild av Josef i bokhandelsdörren — så här stod han ofta sommartid i dörren och spanade mot torget och omkring sig i allmänhet, för kundtillströmningen var inte stor.”

Foto 1961.
Text: Lars Pensar, mars 2003.