Ab Jouper har fått ny ledning,

helsingforsfirmor fortsätter driften

Den l april företogs en för den stora allmänheten helt oväntad ändring inom ledningen för Ab Jouper Oy i Nykarleby. En helt ny ledning tillsattes, den gamla frånkopplades.

I den nya styrelsen är ekon. mag. B. E .Sahlstedt från Helsingfors ordförande och medlemmar direktör Martilius Nylund från Helsingfors samt jur. lic. Christer Boucht ifrån Vasa. Ny verkställande direktör är tekn. dr Lennart Schauman, vilken tv. eller åtminstone tre månader handhar tjänsten.

Den gamla styrelsen bestod av bröderna Ernst, Ingmar och Gabriel Jouper. De har tv. lämnat sina befattningar.

Dessa omställningar är betvingade av ekonomiska orsaker. Firmorna Telko och Kontio i Helsingfors har stora fordringar i Joupers och i stället för att försätta företaget i konkurs beslöts att de nämnda hfors firmorna skall överta driften, som kommer att fortsätta med den tidigare personalen i arbete. Då orderstocken är god blir det ej fråga om någon driftningsminskning.

— Jag vill uttryckligen framhålla, att det nu inte är fråga om att nedlägga eller nedskära driften. Den skall fortsätta med samma personal som tidigare, poängterade dr. Schauman för ÖP i början av veckan. Den enda yttre ändringen är att äganderätten till fabriken tv. övergått till h:fors firmorna. Denna rätt återfår bröderna Jouper naturligtvis genast företaget åter är solvent, sade dir. Schauman.Österbottniska Posten1960.
Lars Pensar tillhandahöll.

Jag har då och då stött på ord som varit unika för Nykarlebyvyer, och tänkt börja samla på sådana. Det har dock inte blivit av, men nu när driftningsminskning dök upp kunde jag inte låta bli att göra slag i saken.Läs mer:
Jouperfabriken av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-11-04, rev. 2010-11-04 .)