På julutställningarna.
[1911]

Häromkvällen begynte jag min vandring, naturligtvis med ledning af annonserna. Ty jag anser den affärsman ganska dålig, som inte annonserar, hvarför jag går honom med tystnad förbi.

A. W. Mattssons julutställning var visst tidigt färdig. Åtminstone har skyltfönstret lyst med all jordens härlighet redan i ett par veckors tid med julgran och allt, och barnen samlas där utanför på kvällarna för att vara riktigt säkra på att julen kommer. Dörren är ock i liflig rörelse hvaraf jag sluter till att handeln går.

Hvad där finns? Tyger och åter tyger, kaffe, socker och petroleum, lakritsbilder, bröstkarameller och salmiakspastiller, glas och porslin och nickelvaror och . . . Ja, gå själf för att se! Du hittar nog in, om ock julmörkret är tjockt där ute.

K. E. Pelanders uraffär finnes vid samma gata. Om där finnes ur? Ja, alla sorter. Och dessutom glasögon, barometrar och termometrar, som numera ingen kan undvara, hvilken vill följa med sin tid. Och allt är billigt, säger den sakförståndige försäljaren. — På återvägen vek jag in i

Axel Herlers järnhandel, ehuru den stora harfven vid trappan verkade afskräckande. Är det just tid att sälja harfvar till julen? Jo, förklarade handelsmannen. Nu just måste bonden beställa denna harf för att få den färdig till våren, ty det skall bli massproduktion under vintern, men köplusten är så stor, att .  . .

En märkvärdig harf, tänkte jag och steg in. — Om man kunde få passliga julklappar? — Visserligen, praktiska saker och moderna saker för hushållet utom naturligtvis de utsöktaste lampor. Säljaren slutade med skalden Topelius ord i Boken om vårt land: „Här får du allt hvad ditt hjärta önskar, om det ock vore järnspik och kvarnstenar“, d. v. s. brynstenar.

Guldsmed Kantolas annons drog särskild uppmärksamhet till sig liksom hans Aladdin eller Lux-lampa lyser långt ut på torget. Där stodo två unga människor och tummade på en guldked. Den var nog vacker, men de beslöto sig sedan för en finare kaffeservis, som skulle vara första gången i bruk just på lysningskalaset följande söndag. Det lyste af guld på den unga flickans fingrar, och mannen frågade priset på en brosch af guld och en klocka af guld och på silfverskedar. Men de tyckte båda, att nysilfver kunde duga till skedar. Men en barometer, som kunde visa . . . Nej, barometer behöfde de inte. Den hade de inom sig. Men där fanns så mycket annat.

A. J. Blomströms klock-prat intresserade mig så mycket, att jag knappt behöfver göra annat än hänvisa till annonsen. Där står allt. Men dock inte, att bilden i tidningen är från Amerika.

I Pappershandeln får man mycket annat än papper, t. ex. skinnvaror och leksaker och albums. Men inte smör, inte ens växtsmör. Jag frågte därefter, men det befanns, att vår egen faktor ställt annonsen om Hangö växtsmör så nära pappershandelns annons, att jag tagit miste. Pappershandeln vann blott därpå, ty jag köpte lack till julklapparna i stället. Det är viktigt, att folk kommer in.

Fredrika Öhmans affär är för gammal och känd för att man skulle försumma att taga utställningen i betraktande. Där får man ljufliga Jeppo-limpor, ifall man försummar sig på torget om lördagen, där får man ost och äpplen och russin och mandel och tvål och vinterkappor, blustyger och leksaker och . . . Nej, man måste se hela härligheten.

På återvägen besåg jag hr J. A. Finnströms skrädderi, d. v. s. de vackra tygerna i fönstret. V. Holmströms skinnvaror och R. Holländer & C:os borrmaskiner, separatorer, rakapparater, skidor och sparkstöttingar.

Sannerligen, det finns mycket till salu i vår goda stad, och öfverallt hade man på lager ett vänligt bemötande.

Se närmare annonserna i dagens blad.

Julnisse.
 

Alumineum-kokkärl, Alumineum-hinkar,
Alumineum-skedar, Askkoppar Amplar.
     Baljor, Barnslädar, Blankborstar, Bon-
vax, Bordsklockor, Bordsknifvar, Bord-
skyfflar, Bordställ, Brickor, Brodersaxar,
Brödbräden, Brödkorgar, Burkar, Bön-
skärare, Borrskaft, Bägare, Bössor.
Chokoladkannor, Citronpressar.
     Dörrmattor, Degknådningsmaskiner,
Docksängar.
     Emalj-kokkärl, Emaljfat- & muggar.
     Fickverktyg, Fiskfjällare, Former, Frukt-
knifvar, Fruktserviser, Föreskärarknifvar,
     Glace-maskiner, Golfborstar, Graetz-
kök, Grytor, Gurkhyfvel, Gängdon.
     Handborstar, Handduksställ, Handuks-
hållare, Hattaskar, Hällborstar, Helios-
flaskor, Hushållsvågar, Hårborstar, Har-
monikor (säng), Hyflar.
     Kaffekokare, Kaffekvarnar, Kaffeserviser,
Kaffedosor, Kakformer, Kokfat, Kapp-
säckar, Klosetter, Klädesborstar, Kläd-
hängare, Kniflådor, Knifvässare, Knif-
skuringspulfver, Kopparkokkärl, Kork-
skrufvar, Kristaller, Kronor, Kryddhyllor,
Kryddskåp, Kälkar, Köksknifvar, Kött-
klubbor, Köttkvarnar Köttmjukare, Kon-
servöppnare.
     Lampor, Lampsläckare, Litermått, Ljus


Billiga
praktiska
artiklar

Billiga
praktiska
artiklar

Billiga
praktiska
artiklar

Billiga
praktiska
artiklar

Billiga
praktiska
artiklar

Billiga
praktiska
artiklar

Billiga
praktiska
artiklar


manschetter, Ljusstakar, Ljus, Lutfiskbe-
stick, Lyktor     :     Nageltänger.
     Manglar, Matskedar. Mjölkkannor, Mort-
lar, Möbelrotting, Munkpannor m./m.
     Omolettfat, Ostknifvar,
     Paraplyställ, Pennknifvar, Petroleumkök,
Pepparkvarnar, Pixavon [schampoo], Plättpannor, Primuskök, Puddingsformer, Purépressar,
Puukkoknifvar, Penningeskrin,
     Raktillbehör, Rifjärn, Ryggsäckar, Rån-
järn, Rökservis.
     Saftpressar. Saladiärer, Saltkar, Salt-
ströare, Saxar, Serviettringar, Sikt, Silar,
Sillfat, Skedar, Skriftyg, Skrinnskor, Skur-
borstar, Skålar, Skärbräden, Smörformar,
Smörkastruller, Smörknifvar, Smörkärnor,
Smörrullare, Sopskyfflar, Spottlådor, Sprut-
kannor, Stekpannor, Strykjärn, Strykug-
nar, Spjällsnören, SKIDOR SKIDSTAF-
VAR
, Sparkstöttingar, Symaskiner, Se-
paratorer,
     Tallrikshandtag, Theglas, Thekannor, Toi-
lettämbaren, Torgväskor, Tvålkoppar,
Tvättfat, Tvättorkare, Tänger, Tunnpann-
kakspannor.
     Underlag.
     Vaser, Vattenkannor, Vikter Visplar,
Våffeljärn, Vågar, Vridmaskiner, Vatten-
pass     :     Zinkbaljor.

AXEL  HERLER

 Uti bageriet


     förfärdigas Råg- och Jästbröd,
     sura, sötsura- och kryddlim-
     por, hvete- och rågbröd.
Beställningar mottagas.


För Julgranen

     Ljus, Bomull, Ljusfötter, Kara-
     meller, Bollar, Stjärnor, Flaggor.
     Silfver- och Guldtråd, Bendavis
     och Krimska äppel.

Färska frukter

     Amerikanska Baldvin och Ben-
     davis äppel, Krimska äppel, Ty-
     rolska äppel, Almeria vindruf-
     vor, Citroner, Tyska päron


Matköket

     rekommenderas. Renligt tilla-
     gad och välsmakande kokad mat på      portioner och till af-
     hämtning. Hallbergs dricka, litertals      samt i kaggar, Mjölk, Godt kaffe,      The m. m.


Delikatesser

     Stort lager Karameller, många olika           sorter
               Marmelader
                    Chokolad
                         Pastiller
                              Bisketter
     Val- & Hasselnötter
          Krakmandel
               m. m., m. m.


Matvaror


     Rökt och kokt Köttkorf, Eda-
     mer- och Schveizer-ost, Smör, Saltad      lax, Sill, Sik, Strömming, Salta gurkor,      Lök, Ägg, Salt-
     fläsk, Knäckebröd m. m., m. m.
Årets Torrfisk.

Konserver

Sundbergs Anjovis, Hangö vass-
buk, Lax, Hummer, Sardiner, Lever, Franska ärter, Champin-
joner, Tomater, Sparris, Fruk-
ter i flaskor m. m.

Drickai flaskor, Limonad, Po-
meri, flere sorts bär-
safter m. m.

H. HALMES MATVARUHANDEL.

  

Klock-prat.

     Då folk köper klockor, händer det oftast att de
mera fästa sig vid dess yttre utseende än vid me-
kanismen, som dock är det viktigaste i ett ur
Först bör man beakta mekanismen. sedan utseen-
det, och därefter priset. Dessa tre saker: meka-
nismen, utseendet och priset, bilda ett harmoniskt
helt, och ni skall finna det vara i Edert stora in-
tresse att köpa Edra ur hos mig och kom ihåg
att Ni hos mig kan få köpa allt, hvad en uraffär
kan bjuda på. OBS ! Julen är snart inne. Gör
ett besök i min affär, då Ni ämnar köpa Julpre-
senter. Ni finner alltid en nyttig och passande
Julpresent i min butik. Ortens bäst kända och
mest anlitade urmakare

A. J. Blomström.       

färska gummiöfverskor, galoscher
och filtkängor uti
W. Blomqvists skoaffär.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  
Passliga  julgåfvor
af guld och silfver, såsom guldrin-
gar med briljanter, rosensten, pär-
lor, granater, guldarmband, bros-
cher i smakfulla mönster, halske-
der af guld och silfver m. m. allt till
billiga priser i
H. HELLSTRANDS GULD-
SMEDSAFFÄR.

Urmakar Blomström d. y:s gård.

      Obs.!

     Hemkommet: Fina Guld & Silfver Dam
& Mans fickur, mo-
derna Väggur, dam &
mans Urkeder af flere
olika mönster. Glasö-
gon. Baromatrar, ter-
mometrar m. m. m.m.
hos urmakar
K. E. Pelander.
Sunds gård, midtemot Parken, Nykarleby.
     OBS.! Arbete emottages med tacksam-
het.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stadsgård   till   salu.

Närmare med
H. Hermansson.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biljetter till Afrika och Amerika säljas härstädes endast af Finska Ångfartygs Aktiebolagets agent J. H. Holstius. Obs.! Pass ombesörjas.
      Nyttiga  och  billiga  julgåfvor
hos
FREDRIKA ÖHMAN.
Till salu.
——
     Inkommet till Julen!

     Äppel päron, vindrufvor, tor-
kade frukter, krukrussin, dadlar,
fikon, plommon, hasselnötter, val-
nötter, karameller, marmelader,
chokoladkonfekt, af Fazers väl-
kända tillverkning. Roquefort-,
schveizer-, eidamerost. Linsen.
     Iskällarlax. Konserver af årets
inläggning.
     Julgransljus, kronljus.
     Kolonialvaror af alla slag m.
m. till möjligast billiga pris hos

Fredrika Öhman.    
——————————————

Ramar till förstoringar fås till nedsatta priser före julen hos E. Sundell.

——————————————

Blommor till
Julen.

Beställningar emottagas hos
J.  Bergh.   
——————————————
Fint — Godt
Kinesiskt Té
   hos
J. Bergh.   
——————————————
Realisation!
    Resterande   lagret   höst  och
vinterkappor till och under in-
köpspris hos

Fredrika Öhman.   

——————————————
OBS.! Nyttiga julklappar till billiga priser hos Sofia Ylönen.

——————————————


Ärade kunder!

Ännu är det icke för sent att beställa

en god kostym till Julen.

     En öfverraskning kunna alla be-
reda  sina  vänner  och  anhöriga till
jul   genom  att   i   tid   beställa   en
kostym,  som  kan  förfärdigas  utan
vidare  emedan  jag  innehar  de fles-
ta  kunders  mått.

Telef. 27                   H:fullt

              J. A. Finnström.     
————————————————

till billigaste priser. Astrakanboar
från 6 mk till högre priser.

 V. HOLMSTRÖM.

f. d. Olga Svanströms Modeaffär.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diverse
——

Jak. 1 g. 55 mm. eft. t.

Allmän traftäfling

föranstaltas af hästvänner i Soklot å den
s. k. "Soklotviken" fredagen den 29 in-
nev. december. Inskrifningen vidtager sam-
ma dag kl. 9 f. m. å Föreningshemmet,
hvarvid de gällande ordningsreglerna upp-
läsas
     Efter verkstäld prisutdelning vidtager kl. 7 på aftonen ett anordnat UNGDOMS-
MÖTE enligt följande program:
               1:o) Föredrag,
               2:o) Teater,
               3:o) Deklamation,
               4:o) Allm. dans.
     Soklot den 13 december 1911.

Enligt uppdrag.     
Adolf Nyman.     
Österbottniska Posten, fredagen den 15 december 1911.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Handelsmännen av Erik Birck.
Fler artiklar ur Ö. P.
Julkommers för ett sekel sedan.
(Inf. 2006-11-17, publ. 2006-12-15, rev. 2022-05-08 .)