En julförsäljning

 
   
av något ovanligare slag ämnar museiföreningen anordna på själva julaftonsdagen i en kiosk vid museigården.

Det har länge varit en vacker och god sed i staden och dess närmaste omgivning att nämnda dag föra ut små granar och granriskransar till anhörigas gravar ute på gravgården. I julbrådskan har inte alla tid och möjlighet ät anskaffa sådana små granar och ris till kransar. Museistyrelsen har nu beslutat att genomför saken. Intresserade medlemmar anskaffa lämpliga granar och förfärdiga kransar, vilka nämnda dag på nämnd plats och till ett måttligt pris kommer att försäljas åt sådana, som inte haft möjlighet att själva anskaffa dem.

Vidare kommer också gravljus att försäljas på samma plats. Röner artiklarna efterfrågan, kommer försäljningen att bli årligen återkommande. Möjligen kommer man då också att upptaga andra artiklar, såsom julkärvar och halmprydnader för julbordet samt traditionella Nykarleby-julstjärnor i olika storlekar för fönster, farstukvistar o. s. k. julkors.

Om försäljningen i år meddelas närmare längre fram.

 


Österbottniska Posten, november 1951.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöl lmed kommentaren:

GRAVLJUS och TRADITIONELLA NYKARLEBY-STJÄRNOR säljs i kiosken 1951. Alfred Sunds kiosk stod tydligen kvar. Först 1953 förvärvades gården av museiföreningen, men förhandssonderingar hade gjorts redan 1951.


Läs mer:
Museet i kapitlet Fakta.
Hugo Liljeström av Lars Pensar.
Kiosker.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-12-11, rev. 2011-12-11 .)