Veckans intervju:

God Jul bland åldringarna på femtioåriga Frihemmet i Nkby

FÖRESTÅNDARINNAN ANNA VIKSTRÖM BERÄTTAR OCH BLÄDDRAR l GAMLA PROTOKOLLBÖCKER.

:
I dagarna är det femtio år sedan nybyggda Frihemmet och sjukhuset i Nykarleby avsynades. Den 8 augusti 1899 skrev Finlands socialinspektör Gust. Ad. Helsingius i syneprotokollet i Nykarleby, att det vore skäl för stadens ledning att grundligt överväga, huruvida man inte här borde anlägga en fattiggård. Först tio år senare stod frihemmet färdigt.
     Stadsfullmäktige beslöt den 5 april 1909 att låta byggmästaren K. A. Skrabb från Gamlakarleby uppföra stadens fattiggård, som den då kallades, för en entreprenadsumma av 27.200 mk. Bygget skulle vara klart för avsyning den 1 december. Rådman F. Öhrling utsågs till övervakare av arbetet. Den 18 december 1909 avsynade arkitekt Stenfors byggnaden, som enligt notis i ortstidningen befanns vara rymlig och stor men ändå hade kunnat byggas vackrare och ändamålsenligare, "ehuru väl den ju är fullt användbar". I början av år 1910 öppnades frihemmet och i matrikeln finns genast i början upptagna 19 åldringar.
     — 1950 ombyggdes frihemmet rätt grundligt, bl.a. installerades värmeledning. Nu är en del reparationer åter aktuella, säger föreståndarinnan Anna Vikström [gift Sund] då vi vandrar igenom byggnaden. Nästa år kommer några rum att repareras, badrum och tvättstugan skall ombyggas. Ladugården står numera tom, säger hon.
     — Finns här jordbruk också?
     — Ja, 11 hektar odling, det är av stadens donationsjord, men sedan några år tillbaka är jorden utarrenderad. Nu är vi här fyra kvinnor i arbete: jag är föreståndarinna, fru Liisa Häggblom är köksa och fröknarna Kerttu Hellsten och Doris Söderholm är också här. Stadsarbetarna hjälper oss då någonting tungt — vedplockning etc. — skall utföras.


SJUKAVDELNING AKTUELL

     — Vi har 17 pensionärer här för tillfället. Nio rum finns att tillgå för pensionärer och det blir 2—3 i varje rum, men jag vill framföra det önskemålet att varje pensionär borde ha eget rum. Vi har förresten här fyra oravaispensionärer, vilka nu vid årsskiftet flyttar över till det nybyggda hemmet i Oravais. En sjukavdelning är annars aktuell för vårt vidkommande. Vi saknar en sådan avdelning, som ju skulle behövas och som är föreskriven i lag. Man diskuterar f.n. möjligheterna av att bygga en gemensam sjukavdelning för alla Nykarlebynejdens åldringshem. Ett förslag är att denna avdelning skulle upprättas i anslutning till Östervall, men därom är ingenting ännu beslutat. — Frihemmet sorterar direkt under stadens socialnämnd.


SMÅSKOLLÄRARINNA BLEV KOMMUNALHEMSFÖRESTÅNDARINNA

     — Är det slitsamt att stå för ett åldringshem, frågar jag.
     — Det har sina sidor, det är klart. Jag är egentligen småskollärarinna men av en händelse kom jag att vikariera här en tid och så stannade jag och har genomgått den erforderliga kursen och allt, säger hon småskrattande. Det skulle tyckas att det är stor skillnad mellan dessa två yrken, men jag skall yppa, att skillnaden egentligen är tämligen ringa. Ty det finns som känt många åldringar vilka, blir som barn på nytt. Nej, det är lika intressant här som i småskolan. I småskolan skall barnen beredas för livet, här har vi en annan uppgift. Båda är lika allvarliga. De gamla vi har här är rara och snälla och nästan undantagslöst fogliga dvs. rättar sig efter reglementet. Detta kan stundom bli en grannlaga sak.


EMILIA ÖHMAN HEMMETS ÄLDSTA

     En stund senare sitter vi inne hos hemmets äldsta pensionär fröken Emilia Öhman. Hon klipper mattväft. Bakom på väggen hänger en gitarr. Hennes bror som också är pensionär på frihemmet sitter bredvid med händerna i knäet. F.d. låssmeden Fritz Öhman är välbekant för det äldre Nykarleby och dess omnejd.
     — Visst är här bra, men då arbetet inte vill räcka till och då tiden bli lång och då vill man stundom lessna och få drygt ... men nog har vi bra. Men gitarren fick något fel på strängarna då blixten slog ned i vårt rum härom sommarn så vi kan ju inte spela ... Föreståndarinnan lovade att redan följande dag ordna detaljen med strängarna och jag bad gamla Emilia spela och det gjorde hon, men faktum var att gitarren numera saknade klang. Emilia Öhman fyller 93 år 16 januari 1960. Hon är som sagt hemmets äldsta pensionär. Som tjänarinna har hon vistats i bl.a. Viborg, Petersburg och Köpenhamn. Köpenhamn var en trivsam plats ...

[Nyårshälsning skickad av Emilia. Öhmans gård.]

 


GOD JUL PÅ HEMMET

     — Javisst har vi god jul här säger frk. Vikström då jag tar avsked och önskar god jul. På julaftonen kommer prästen och håller julbön och ni ska inte tro att julbocken glömmer Frihemmet. Varenda en får julklappar och så har vi givetvis extra i matväg och julgran och sånt där.
     — Den andliga underhållningen är annars betydelsefull här. Församlingens präster kommer hit och håller andakter, dessutom har vi böcker och tidningar, men då många har svag syn är det svårt både med läsningen och sysselsättningen i övrigt. För sådana är radion en otroligt god vän, säger föreståndarinnan.

 


[Frihemmet. Detalj ur vykort från 1910-talet.]


Bert (Vilhelm Nyby), Österbottniska Posten torsdagen den 24 december 1959.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Vykort skrivet av Emilia Öhman.
Fattiggården bygges av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-07-12, publ. 2006-12-09.)