Hälsning från hemstaden

[1950]


Kära gamla vän och frände!

Vi börjar bli gamla, du och jag och kommer allt mer från varandra, då vi lever så vitt skilda av både land och vatten. Men så där till julen minns jag dig alltid särskilt väl och tänker att också dina tankar går oftare än vanligt till gamla hemstaden den här tiden på året.

Du lever i helt andra förhållanden nu, än då du växte upp i den lilla staden, men jag vet att du ändå gärna hör och läser om den och dess liv, fast finare byggnader och mera rörelse omger dig nu. Jag tror att du följt så mycket med oss och vårt, att du vet, att vi inte sett stora förändringar i hemstaden. Du skulle väl känna igen dig allt fortfarande efter alla dessa år. I vår stad går ingenting med stormsteg och kanske skulle du vara glad över det, om du skulle komma hit igen en gång. Minnena finns här till större delen orubbade som förr.

Jag skrev en gång tidigare åt dig om att vi fått järnväg igen. Kanske trodde du då, att den skulle föra med sig större förändringar. Så har den inte gjort, vi lever som förr bara med den skillnaden att vi har bekvämare att resa längre vägar. I själva stadsbilden gjorde ju inte järnvägen något intrång heller, då den ligger utanför staden bakom Källbacken.

Vid älven har det ändrat på den bild du minns. Invid kraftverket, som jag skrivit förut om, har byggts en rätt stor byggnad i tvenne våningar med källarvåning under och vindsvåning ytterligare. Den har nu tagits i bruk och inrymmer en präktig bastu och en modern maskinell tvättinrättning. Bastun är vi alla nöjda med och tvättinrättningen blir väl även bra för våra husmödrar, som nog har det besvärligt med tvätten.

I bastun är det fullt hus fyra dagar i veckan och folk njuter i fulla drag där, så ifråga om den saken har vi det fullt ut lika bra som större och finare städer. Tvättinrättningen skall troligen börja arbeta sexton timmar i dygnet så den fyller tydligen också ett verkligt behov.

Staden har byggt hela inrättningen och ytterligare låtit inreda en vattenreningsstation i källaren, så att vi småningom kan börja dra rör ut i staden därifrån. Kanske vi någongång i tiden får vattenledning in i husen även här i din och min gamla födelsestad.
Annars har esplanadens björkar susat som förr i sommar och blickat ned på vuxna som du kanske känner igen och barn som vuxit upp. Dem har du inte sett, men jag tror att du hos många skulle se bekanta drag. Många av dina vänner finns här ännu. De har blivit äldre, bildat familj och deras barn visar samma glädje över att få springa omkring i Rummelbacken, i Källbacksskogen, vid Alisvaj och på Frillan som du och jag gjorde i vår barndom. Men vid Tullstranden simmar man inte just alls mera. I stället vallfärdar pojkarna och flickorna med, ut till Andra sjön och simmar där.

Följer du med, när du kommer på besök, skall du se något nytt också på den vägen. På lindorna bredvid tändsticksfabriken har en idrottsplan byggts. Den är inte helt färdig ännu, men har tagits i användning och invigdes i somras. Planen blir säkert bra och behövs väl. Vid invigningen hölls en stor och fin gymnastikfest med tusentalet deltagande gymnaster och flera tusen åskådare. Planen har byggts av staden och landskommunen gemensamt och skall tjäna alla sportsmän i de bägge kommunerna.

På älvbranten på den här sidan om Värnamo har två nya hus rest sig. De blir väl färdiga någon gång nästa år och blir de första större bostadshusen här. De är byggda i två våningar med centralvärme och vatten och avloppsledningar och kan inrymma sex familjer i samma hus. Husen ligger vackert på älvstranden och skall väl bli snygga och bra, när de bli färdiga. Men det är dyrt att bygga i vårt land nu och hyrorna blir nog mycket högre än vad vi är vana vid i våra äldre hus.
[En vinteridyll vid Juthasvägen 5, kanske vid 1900-talets början. Bilden har ingen direkt koppling till hälsningen, men är en träffande illustration av: "Du skulle väl känna igen dig allt fortfarande efter alla dessa år." Förstoring. Ur Holger Haglunds samlingar. Bror Johansson föddes uppe i backen.[Ungefär samma vy sommaren 2007. Foto: F. L. Förstoring.]


Ja, det blev mest berättat om vad som ändrats här under det senaste året, men annat har ju också ändrats utom den yttre stadsbilden. Många ungdomar reser bort till Sverige härifrån och från hela Österbotten. Den nya emigrationsvågen nu och tidigare i år är kanske starkare än när du for bort. På landet säljer till och med mången sitt hemman och far över till landet på andra sidan viken. Fortsätter denna utvandring, kommer den nog också att inverka på vår stad.

I stort sätt lever vi dock som förr, när du var här. Vi har kommit ifrån kristiden till största delen och får köpa vad vi behöver i affärerna. Vissa varor finns naturligtvis inte ännu i tillräckliga mängder och andra saker är alltför dyra, men vi klarar oss gott i alla fall. Tidens oro gör sig inte mycket påmind i den stilla hemstaden.

Jag tror att du skulle trivas här och jag vet att du tänker på oss i helgen. Jag och dina många barndoms och ungdomsvänner sänder också våra tankar till dig under julen. Vi hoppas att du mår bra och vi tror att minnet av din gamla hemstad skall skänka dig en vemodsfylld, men innerligt värmande och stilla stund i julfriden.

God Jul och Gott Nytt År

Önskar dig

Effe.                         


Österbottniska Posten den 17 november 1950. Effe är signatur för Johannes Åbonde.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Julhälsningar 1949.
Julhälsning 1951.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2007-12-12, rev. 2011-12-17.)