NYKARLEBY BYGGER,
TROR PÅ FRAMTIDEN.

Då Öp även i år sänder ut ett emigrantnummer, vill undertecknad med några spridda glimtar från olika sidor av stadens liv överbringa en hälsning till söner och döttrar av Nykarleby i den s.k. förskingringen skriver Nykarleby stadsfullmäktiges ordförande, rådman Axel Pensar.


Ni emigranter som rest bort från hem och fosterland för att söka lycka och utkomst i andra länder och världsdelar, tänker säkert mera än annars på hembygden i juletid. Där har ni kanske ännu någon av edra nära och kära och minnen från barndomsjular som för tankarna dit. Är ni f.d. stadsbor eller bott nära intill, så går helt säkert minnenas flykt till den idylliska staden vid älven.

I augusti blåste en orkan över vår nejd och vräkte omkull skogarna för folk – också många av Topeliparkens gamla träd bröts ned, båtar spolades upp på land osv.

Ännu i förra veckan såg undertecknad en flock svanar gunga på Bonäsfjärden ivrigt pratande; kanske rörde sig samtalet om den förestående resan söderut som förr eller senare måste ske. I skrivande stund ligger dock isen över fjärdar och älven.

Har ingenting förändrats i Nykarleby under år 1959? Flera nya egnahemshus har byggts på Mathesiusgatan mellan sjukhuset och gamla stationen. Vid norra tullstranden har en hel rad bostäder tillkommit.
[Ägare till de fyra nybyggda husen vid Mathesiusgatan var Karl Ahlström, Manne Bergman, Sven-Josef Nyman och Bjarne Lundqvist med familjer. Notera lastbilstrafikant Ahlströms snöplog! Förstoring.][Husen från nordost. Förstoring. Gårdarna 1973.
Foto: Holger Haglund, Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2009-12-14.)]


Byggnader med industriellt syftemål har också rest sig. Ett par bilservicestationer [Esso och Gulf] skall i närmaste framtid öppnas på vid gavel. Allt för att möta den moderna tiden. Genom Nykarleby passerar dagligen många hundratals motorfordon och Storabron utgör en formlig flaskhals. Vi anser att staten bör övertaga och underhålla bron.

Så har stadens vattenledning under sommaren utbyggts och ett nytt reningsverk tillkommit; detta serverar endel stadsbor kristallklart prima vatten. Så något har gjorts och förändrats men mycket återstå ännu. Dylika bekvämligheter är bra och nödvändiga, men kostar mycket, varför staden också måste ta hänsyn till de ekonomiska resurserna.

Vi går in i årets mörkaste tid. Dock är vår ställning nu mycket ljusare än den var för tjugo år sedan vid denna tid . Vi hoppas att denna nationalolycka aldrig mer skall drabba vårt folk. Ännu har väl det gamla ordspråket ”Av skadan blir man vis men icke rik” sin giltighet.

Skulle dessa rader komma under ögonen på skolkamraten, redaktören för tidningen NORDEN i New York , mr Theodor Andersson, så var hälsad! And many greetings to all friends.

Så hälsar vi eder alla sverigefarare från Kiruna till Malmö. Kom tillbaka nästa sommar igen och hälsa på! Nykarleby är lika vackert varje sommar.
 
 Staden hälsar alla Nykarlebyemigranter i främmande land och önskar dem

 God Jul och Gott Nytt År!

 AXEL PENSAR


Österbottniska Posten den 27 november 1959.


Stadsfullmäktige 58, 59 eller 60


Bakre raden från vänster: Fjalar Zittra, Mikael Nylander, Emil Fors, Uno Rinne, Sven Almqvist, Väinö Hauta-aho, Hans F von Schantz, Sigfrid Bertlin, stadssekreterare Georg Tarvos (sittande). Minnestavla över stupade på bakre väggen och takkrona av Mauri Almari.

Främre raden från vänster: obekant dam, Bror Sandström, Heldine Fors, Elmer Holm, obekant dam, stadsdirektör Ernest Eklund, stadsfullmäktiges
ordförande Axel Pensar.

Foto: Rafael Sjöblom.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll. Axel var Lars far.


Läs mer:
Julhälsning 1958.
Personliga julhälsningar i samma nummer.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-12-07, publ. 2009-12-12, rev. 2022-10-10 .)