Notiser för 50 år sedan
(1959)


Välkommen till Nykarleby

Ja, så är innebörden av devisen på de välkomnande skyltar Nykarleby stad genom vederbörande turist- och trafiknämnder låtit uppsätta vid stadsgränserna söder och norrut invid riksvägen. Det är stiliga ca 2 x 2 meter stora stålstativ. Överst återfinns stadens vapenbild, därunder stadens namn och ”välkommen” på svenska, finska, engelska och tyska. Verkligt trevlig välkomst.[Den södra skylten på detalj ur ett vykort tidigast från vintern 1970–71 eftersom bysten av Joel Rundt skymtar strax till höger om vapnet. Den norra skylten fanns strax norr – eller var det söder om? – Abeko.]


*        *        *

Ett gammalt mynt fann Sven Sundholm häromdagen då han fyllde igen efter grävmaskinen på den blivande bilservicetomten. Det är ett otympligt gjort kopparmynt som på ena sidan bär inskriptionen R S, årtalet 1666 (otydligt) samt bilden av tre kronor. Andra sidan upptar bilden av en krona, ett lejon och initialerna S M samt myntets valör  1/6 ör.


 

[Vart Sundholms mynt sist och slutligen hamnade har jag ingen aning om, men ovanstående är i alla fall mynt av samma sort.]


*        *        *

 

Liljedahl öppnar självbetjäningsbutik.

Nu öppnas den första butiken för självbetjäning i Nykarleby. Det är köpman Arthur Liljedahl som då flyttar över sin affär till nybygget vid Bankgatan. Man kommer och att utöka affären med en skild avdelning för kemikalier, omtalade köpman Liljedahl och hoppades att allmänheten skall ha intresse av att försöka göra inköp per självbetjäning och betala vid kassan. Gratis kaffe serveras öppningsdagen.


*        *        *

Loppan säljs inte.
Seglarstuga vid Andrasjön.

Vi skall flytta en timra till Andrasjön och få en seglarstuga därav så bl.a. onsdagsseglingarna kan ske där, säger kommodor Ernst Jouper.Österbottniska Posten juli 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-03-22, rev. 2020-01-11 .)