Bitar och stumpar

— — —

Men skall också julstjärnorna, säregna för vår ort, stråla i afton? Det har ju varit en verkligt grann syn att se dessa julstjärnor i tiotal från sina ”upphöjda” platser minna om stjärnan, vars sken ej leder bort — men hem. Kanske skall vattenbristen och sparsamheten mörklägga dem. Men nog vore det trevligt också för våra gästers skull, om stjärnorna finge stråla högtiden till ära. De stjärnor som upplysts med stearinljus, kommer dock säkert att inte lysa i år, varför färgprakten helt visst därigenom även blir mindre.


Än i dag finns det stjärnor på ”upphöjda” platser som t.ex. i Kim Finnes flaggstång vid f.d. Wahlbergs gård.
[Än i dag finns det stjärnor på ”upphöjda” platser som t.ex. i Kim Finnes flaggstång vid f.d. Wahlbergs gård.
Foto: Lars Pensar den 17 december 2008. ]


— — —

Fullt så mörk som julen 1939 blir väl inte julen 1941. 1939 var den mörka julen, men 1941 blir kanske den magra julen. Huru husmödrarna skall kunna trolla fram några märgfeta rätter med de 75 gram rent smör, som oss kunnat tilldelas under julmånaden, övergår vanligt förstånd. Men vi får taga julen som den blir. Hungriga vi kanske ej behöver fira den, och då har vi orsak att vara nöjda. Det blir väl lite lutfisk och gröt och kanske tårta så söt för somliga av oss, men säkert inte för alla.
     Likväl önskar vi varandra en God Jul! Julen kan ju bli god om än maten inte skulle vara det. Må denna jul åt var och en skänka den frid, som fridsfursten kommit att bringa mänskorna i ofridens värld! Och måtte det nya år, som snart går in, skänka oss och hela den blödande mänskligheten varaktig fred!


Ur ”Bitar och Stumpar” av Tege, Österbottniska Posten julafton 1941.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

För julkalendern, läsare till eftertanke!


Läs mer:
Allmänna brunnar — vattentillgången av Lars Pensar.
Fler Krönikor av Tege.
Innehållsförteckning till Vinter- och Fortsättningskriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-11-29, publ. 2008-12-18, rev. 2008-12-17.)