På julutställningarna

publiceras i december 2006. Tills dess finns nedanstående ur samma nummer:
Österbotten
——
Nykarleby


     Arbetsskolan för lytta firade julfest i onsdags. Festen inleddes med tal af kyrkoherden R. B. Petrell och präglades af en glad stämning som förhöjdes genom en mängd gåfvor, hvilka bland eleverna utdelades af julgubben. Sedan eleverna utfört några sånger, plundrades den vackra julgranen på sina godsaker, som internerna läto sig väl smaka. De mumsandes glada miner tydde på att festen fyllt sin uppgift och spridt sol och värme bland dem, som sakna så mycket, nämligen sina lemmars fulla bruk.


Österbottniska Posten nr 50 den 15 december 1911.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Död i främmande land och I Amerika afliden landsman i samma nummer.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-01-03.)