Billig Jul-Utställning i F. V. Illbergs Bok och Musikhandel i Nykarleby.

 

Böcker:
Sagan om Ragnar Lodbrok af P. A. Gödecke med tekn: af A. Malmström.
Manna af J. L. Runeberg med tekn: af A. J. Ahrenberg.
Vinterqvällar och Dramatiska dikter af Z. Topelius.
J. L. Runebergs Samlade skrifter.
Ljungblommor och nya blad m. fl. Topelius.
Anders Chydenii Politiska skrifter.
R. Castréns  Skildr. af Finlands Nyare Historia.
Finlands Geografi och Statistik af K. E. F. Ignatius
Praktupplagor af Svenska och Finska Skalder och Författare.
Karin Månsdotters saga af O. M. Reuter med tekn: A. C. Larson.
Julkalender och Almanackor i eleganta band m. m. m. m. Planschverk: Taflor från skog o. mark.
Album för jägare.
Lustiga taflor ur Djurens lif af J. J. Grandville med text af V. E. Öman.
Münchhausen illustr: af G. Doré.
J. Swifts Gulliversresor, öfvers. af C. R. Nyblom.
Barnen i byn Kylänlapset af O. Pletsch och R. Hertzberg.
Barndomsbilder af O. Pletsch o. d.
Topelius. Nordiska taflor.
Kuningas Davidin historia, Minun äitini. Tuhkimus-Tähkimös Lauri ja Tiina.


Musikalier skämt och allvar
af F. Pacius O. Pletsch och R. Hertzberg Två- och fyr-händig pianomusik af flere kompositörer. En-tvåtre- och fyrstämmiga sånger med och utan ackampagnement af d:o d:o.


Fotografier:

Kejserliga ryska hofvet. Dresdner Galleri i eleganta karton.
Kromslitografiers Thorvaldsen, Andersen Kronprinsessan Viktoria m. fl.
Landskapsstycken, m. m.
Litografier Luther och Melanchton, m. m.


Psalmböcker i eleganta band.
Illustrerad Bibel.
Postillor i vackra band.
Andakts-Böne- och Nattvardsböcker.
Stiernor till för julgran.
Kulört silkes papper.
Skrif-, Rit- och Postpapper.
Billiga brefkuvert.
Chontorspapper.
Notesböcker.
Portföljer.
Skrifunderlag.
Parfymerade tvålar
Rottings- och videarbeten från V. v. Wrigts berömda fabrik.
Fint lack.
Munlim.
Pennknifvar.
Linier stiftt.
Ritbestick.
Biblorhaptess. [?]
Pappersknifvar m. m. m. m.


I F. V. Illbergs bokhandel subskriberas på alla de nya arbeten både utländska och inhemska, som äro annonserade i Helsingfors Dagblad. Uusi Suometar m. fl.Mellersta Österbotten, torsdagen den 15 december 1881, Österbottniska Postens föregångare.Läs mer:
Illberg av Einar Hedström.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-11-16, publ. 2008-12-07 , rev 2008-12-06.)