Här är stämningen rofylld
bland gamla pariskollektioner

DET ÄR SJÄLVA STÄMNINGEN som är det mest underbara i Herlers museum. Naturligtvis finns ett mycket stort antal gamla föremål att bese i museet, men helheten är bäst. Museet är inrett som ett hem, och det är meningen att besökaren i lugn och ro skall kunna gå igenom de olika rummen i sina egna tankar.


Kläderna från olika tider är en intressant del. De finns nu klädda på dockor, men tidigare togs de ut då Josef Herler ställde till dräktparader. Varje docka föreställer en person, den person som tidigare burit dräkten. Där finns Aina von Essen, Tyra de la Chapell och konsulinnan Pauline Grundfeldt, född Lybeck.

Redan före stadens brand en februaridag 1858 följde nykarlebydamerna med modet. Kläderna kom t.o.m. från Paris. Och visst är dräkterna vackra.

— Man kan gå igenom museet hur många gånger som helst, men varje gång hittar man någonting nytt, säger Brita Streng, född Herler, som
är vikarierande guide i sin farbrors museum. Hennes mor är intendent i år.

Museet som grundades 1951 av Josef Herler, hette som känt Nykarleby museum tidigare. Vid hans bortgång beslöt museiföreningen hedra honom som samlat ihop och gjort museet till vad det är med att låta det få hans namn.

Allt som finns i museet har funnits i Nykarleby. Efter stadsbranden flyttade folk ut till olika delar av landet, men Herler lyckades få värdefulla föremål igen till museet. Själva museibyggnaden undgick stadsbranden.

Museet är öppet varje dag från kl. 12 till 15.


Brita Streng har öppnat ena dörrhalvan och släpper in litet solljus i sin farbrors museum. Förstoring. [Notera MAXIMILIANS på tröjan! Det var hennes fars diskotek i Vasa, ett av de första i landet. Fanns kvar åtminstone ännu i mitten på 1980-talet.]

*     *     *

 

Också nytt i Nykarleby

FOLK från Nykarlebynejden vill gärna bosätta sig i Nykarleby som pensionärer. Ett hus har just blivit klart som är specialplanerat för pensionärer. Det är T. Ågrens byggnadsbyrå som uppfört huset, i vilket inflyttningen skedde för en månad sedan.

Huset finns vid utfarten till Jakobstad, är tvåvåningar högt, två bostadsvåningar och bottenplanet är reserverat för en butik och för [f.d.] Adventkyrkans samlingssal. Huset har tre skilda trapphus, varför 4—5 lägenheter förfogar över samma ingång. Läget är vackert med utsikt över älven och Topelius-parken.

— Det är något speciellt med alla de tre hus vi har vid infarten från Jakobstad, säger byggmästare Tor Ågren. Det första var första hisshuset i Nykarleby, andra första huset med simbassäng och det tredje byggt speciellt med tanke på pensionärernas trivsel. Man har också sparat de gamla äppelträd som finns på tomten.

Som kontrast till pensionärshuset har första radhuset [Ängsbrinken] i Nykarleby också nyligen slutgranskats. Det är byggt för barnfamiljer och statsbelånat. Huset finns vid utfarten till Jeppo. Varje lägenhet i det eluppvärmda huset har egen bastu.
[Stadens radhus Tallkotten på Tallvägen som beviljades bygglov 1971, bör ha varit det andra.]

*     *     *

 

Juthbacka-utbyggnad i höst
Simbassängen nästan klar

SIMBASSÄNGEN på Juthbacka skall vara klar att tas i bruk inom ett par veckor. Det lovar semesterhemmets föreståndare Anna-Brita Fredriksson Simbassängen blir 24 gånger 12meter, och i samband med bassängen byggs en ny dubbelbastu. Den gamla bastun blir därefter familjebastu.

Det är ett tillskott vi länge drömt om, säger fru Fredriksson om simbassängen. Den är byggd också med tanke på invalider, trappor och rutschbanor är utformade så att de skall kunna betjäna rörelsehindrade.

Fru Fredriksson hoppas att även ortsbefolkningen skall börja utnyttja bassängen. Den kan visserligen användas endast sommartid då den finns under bar himmel, men vattnet blir tempererat, och man räknar med att bassängen skall vara användbar från första maj till utgången av september.

— Tidigare har vi varit tvungna att visa bort våra gäster från området då de frågat efter badplatser, säger fru Fredriksson. Nu skall vi inte behöva göra det längre.

I höst startar också tillbyggnaden av Juthbackas karaktärsbyggnad. En matsal för 200 personer jämte köksutrymmen skall byggas mot parken.

Under våren har campingområdet utökats med en självhushållningsstuga. Det är just de stugorna som är mest efterfrågade, säger fru Fredriksson.

Hela Juthbackas utbyggnadsprojekt — matsalstillbyggnaden och simbassängen — är kostnadsberäknat till 480.000 mark. Man hoppas få halva den summan i bidrag från automatföreningen, och har redan beviljats 110.000 mark. Dessutom räknar man med lån från turismens utvecklingsfond.[Simbassängen stod tom många år innan den revs/igenfylldes 2010. Även öltältet är borta sen många år, men plattsättningen som gjordes för det är kvar.
Foto: Lars Pensar den 26 augusti 2004.
(Inf. 2020-03-08.)]

 

 

Vi hälsar Er välkomna till
sommarstaden Nykarleby

[Företag som finns kvar 2017 markerade med ljusgul bakgrund. Har inte koll på damfriseringarna. Vissa kan vara kvar i ny regi.]
 


Andelsringen


Oy Karlon Ab

Tel. 20 300
 


Asta Blomsteraffär

Vackra och smakfulla binderier för olika tillfällen.
Interflora-förmedling — Tel. 20 159.
 


Nykarleby Modeaffär

Tel. 20 084

 


Hanséns Café

Tel. 20 157
 


R. Westerlunds El-affär

Tel. 20 060
 


Damfrisering Bojan

Tel. 20 259
 


Ritas-Stuvbitar

Tel. 20 396
 


Dambergs Damfrisering

Tel. 20 247
 


Pihlainens Skoaffär

Tel. 20 003
 


Salon Monica

Tel. 20 270
 


Herlers Bokhandel

Tel. 20 022
 


Damfrisering G. Kronqvist

Tel. 20 196
 


Källargrillen

Tel. 20 112
 


Dam- och herrfrisering Gunne-Maj — Tel. 20 256
 


Oy Prevex Ab

PLASTINDUSTRI — Tel. 20 100
 


Restaurang von Döbeln

SNABBLUNCH kl. 11.15—13.30
DANS varje lördag.

Bankg. 7. tel. 20 223
 


Sport S. Markkula

CAMPINGUTRUSTNING
FISKEREDSKAP och
CYKLAR
 


Glassbaren

Tel. 20 017


Stiftelsen för Idrotts-och Ungdomsgården i Nykarleby

Tel. 20 102
 


Nykarleby stad


Ab Farm-Frys

Tel. 20 288
 


Hotell Eden

Tel. 20 258


Guldsmedsaffären
H. Häggblom

— Tel. 20 133
 


Kemikalieaffär

(S. Renvaktar) — Tel 20 033
 


Byggnadsfirma T. Ågren

TEL. Vasa 211 600 —
Tel. Nykarleby 20 217
 


Th. Slotte & Co

Tel. 20 064
 


Esso Servicestation

Tel. 20 172

[St 1 sedan 2007.]
 


TB-Servicestation

H. SUND Tel. 20
 


Nykarleby Elektriska Affär

Tel. 20 164


Bankerna i Nykarleby

[Banken i Nykarleby.]
 


Café Panorama

Tel. 20 015


Bilskola A. Ström

Tel. 20


Juthbacka Turistcentrum

Tel. 20 046
 


Markkulas Matvaruaffär

Tel. 20 073
 

 


Österbottniska Posten den 6 juli 1972.
Från issuu.


Läs mer:
Lite om damfriseringar.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2017-10-22, rev. 2024-03-05 .)