Kälkbackåkning.

Den gamla goda kälkbackåkningen synes denna vinter åter tagits till heders i stor utsträckning, gynnad av den ringa snömängden i backar och på älven.
     I ”Apoteksbacken” — av gammalt den plats där detta nöje koncentrerar sig — har särskilt under de senaste två veckornas milda och ljusa månskenskvällar utvecklats till ett myllrande liv. Stundom har man kunnat räkna ända till ett åttio tal personer i backen, och det är ej endast ungdomar som deltagit i leken.
     Kälkarna representerar alla upptänkliga slag, från den lilla enmanskälken till stora åkslädar och det långa skeppet, som rusar fram med ända till 24 personer ombord.


Österbottniska Posten nr 7/1927.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Ännu tjugo, trettio år senare var samma plats och samma nöje en guterad förnöjelse. Där samlades varje kväll, om vädret tillät, ett tjugotal barn och ungdomar för stoj och glamm i backen, kinderna glödde och svetten kröp fram av att ständigt pulsa uppför, dragande den ofta tunga kälken efter sig. Ju mera nerslipad och isig backen blev, desto fler ”provisoriska åkdon” uppenbarade sig i form av pappbitar från sönderrivna papplådor. Plast fanns inte den tiden men en och annan korkmattsbit kunde ses i användning.

Min bästa kälke, egentligen en vatten- och vedtransportkälke, kallades ”Nilssons kälke” eftersom den var tillverkad av konstförvanten Joel Nilsson. Den gick synnerligen lätt och kunde nästan nå fram till älvens västra strand om skaren höll.
”Nilssons kälke” finns ännu förvarad  och torde idag vara över hundra år gammal.

Alltså får du en kälke är det den som min morfar Johan Wilhelm Rönnqvist gjorde åt sin 5 åriga dotter Ida, som småningom blev min mor.

Han var inte nån skicklig snickare och i min barndom så övergav vi den snabbt för den suveräna ”Nilssons kälke”, som är försvunnen som jag skrev. Någon gång var denna med i backen men löpte trögt. Syster Helena använde den att dra dockor på. Men vi har ett foto där vi sitter på den, den 23 febr. 44 på morgonen efter bomberna och väntar på hästskjuts till Andrasjön. Hittar jag det fotot så skall jag sända det.Förstoring.Läs mer:
Kälken 1944.
Kälkåkning av Einar Hedström.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-01-07, rev. 2017-02-23 .)