KARLEBORG  I  NYA  HÄNDER.

     Den forna skyddskårsgården Karleborg, som vid skydds-kårernas upplösning donerades till Nykarleby stad och sedermera förvaltats av densamma, kommer med det snaraste att övergå i nya händer.
     Enligt utslag från stadsrådet har detta i stöd av lag angående överlåtande av forna skyddskårshus till ursprungliga ägare, bestämt att Karleborg skall överlåtas till ortens lokalavdelning av Finlands transportarbetares förbund. Överlåtelsen äger rum den 1 augusti. Det forna skyddskårshuset inlöses av staten, varefter den lämnar detsamma till den nya ägaren. En kommission i vilken staden har rätt att tillsätta en medlem, bestämmer inlösningspriset.Österbottniska Posten nr 26/1948 och på stadens anslagstavla.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Karleborg av Lars Pensar.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-04-10, rev. 2011-04-10 .)