Ett 80-årsminne:


STADENS ÄLDSTA AFFÄR UPPHÖR.

Handlande Axel Kisor, som ända sedan den 1 sept. 1888 bedrivit en detaljhandel i sin ägandes gård n:o 17 i hörnet av Kyrko- och Köpmansgatan, har nu avvecklat sin affärsrörelse.

Herr Kisor inflyttade till orten från Jakobstad 1880 och var i åtta års tid handelsbiträde hos A. M. Gyllenberg, varefter han som ovan nämnts, startade egen affär 1888.

I 52 års tid har herr Kisor sålunda betjänt Nykarlebyborna, därav 44 år i den affär, som den 15 dennes stängde sina dörrar. Det är en ovanligt lång och hedrande köpmannaverksamhet, som härmed avslutas.

Mången skall helt visst sakna den försynte handelsmannen, ty herr Kisor har städse bemött sina kunder med förståelse och välvilja.

Affärslokalerna ha uthyrts åt alkoholbolaget, som där ämnar bedriva utminuteringsrörelse.


Österbottniska Posten nr 11/1932.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Axel Kisor av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2012-03-12, rev. 2024-05-22 .)