Österbotten.

NYKARLEBY.


Krigargraven.

Insamlingen för krigargravens iståndsättande och utbyggnad avslutades vid ingången av denna månad. Inalles har influtit 9,123 mk, däri inberäknat bidragen från stadens och landskommunens lottor, marthor och ungdomsföreningar. Kommer härtill den summa om något över 1,300 mk, som för ändamålet tidigare i kyrkan och vid andaktstillfällen i bygden insamlats, nå vi upp till ett belopp, som torde förslå.

Kyrkoförvaltningsnämnden har nämligen numera stannat för ett något billigare projekt än det tidigare påtänkta, ett projekt, som emellertid synes göra full rättvisa åt de stora vid graven från såväl åren 1918 som 1939—1940 förknippade minnena. Projektet i fråga innebär väsentligen en utbyggnad av det tidigare monumentet, liksom vinterkriget 1939—40 i viss mån var en fortsättning av frihetskriget 1918.Österbottniska Posten, 20 juni 1941, nr 25, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Hjältemonumentet.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2022-03-18, rev. 2022-03-18 .)