Fynd från krigstider

      Wid gräwning i ett potatisland inwid mag. T. Heikels gård, härstädes hittades senaste lördag en rostig granathylsa. Pjesens diameter var 72 mm, och hylsans tjocklek något öwer en halv cm. Slutstycket saknades. Synbarligen härstammar fyndet från den strid, som midsommardagen 1808 utkämpades i Nykarleby, då C. J. Adlercreutz stormade staden. Fynd aw enahanda beskaffenhet ha nu och då gjorts äwen annanstädes inwid staden, såsom i åkertegar å Högbacka, i Forsby och å Juthas.

*

Tumlare i Bonäsfjärden

     En tumlare i wåra watten ett mycket sällsynt djur, iakttogs mellan Munkgrundet och Bonäs i måndags på aftonen aw en amatörfiskare från staden. Djuret, som uppehöll sig en god halw timme i närheten aw fiskaren, wisade inga tecken till rädsla.


Österbottniska Posten nr 22 och 30/1916.
Lars Pensar digitaliserade, tillhandahöll och kommenterade: Notera att stavningsreglerna nu sade att tidigare -fw- skulle skrivas med enbart -w-.


Läs mer:
Fler fynd.
1936 sköts en tumlare.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.