KONSTNÄR CARL-GUSTAV KROKFORS

 

Herr Krokfors säger att det abstrakta måleriet är en mognadsprocess för honom.Carl-Gustav Krokfors


Carl-Gustav Krokfors är en ung man för vilken konstnärsbanan är någonting självklart. Tidstendensen — det abstrakta måleriet — strävan efter att uppnå en renodlad känsla i konstarten, finner sin förverkligare i hans Kandinsky-influerade målningar. Varför just så?

— I den abstrakta konsten framstår ”urelementen”, punkten och rörelsen, linjen och rytmen, ytan och färger som självständiga och rena. Motivet som sådant har på detta sätt mindre möjlighet att inverka störande genom sin litterära associationsaspekt. Allt i naturen kan ses i förhållande till vilan och rörelsen och i förhållande till människan. Därför är själva motivet av mindre betydelse, säger konstnär Krokfors.

I vår har Carl-Gustav Krokfors blivit uppmärksammad i olika tidningar närmast på grund av sin representation i samband med Konstvännerna i Jakobstad utställning i Mariehamn. Till denna grupp hör inte enbart sådana målare som man i egentlig mening kan kalla yrkesmålare. Trots detta kan man säga att många av dem konstnärligt sett står på hög nivå. Hela utställningen bemöttes positivt både i press och radio. Om konstnär Krokfors skriver arkitekt Svanström i Hufvudstadsbladet bl.a:

En av de utställare som definitivt lämnat amatörstadiet bakom sig är Carl-Gustav Krokfors som utställer en fullgången serie dukar och därmed framstår som en av de mest övertygande konstnärerna på utställningen. Han presenterar ett rent abstrakt måleri där yta, punkt och linje utgör de teoretiska grunderna på vilka kompositionen och därmed hela konstverket är uppbyggt. Ett sådant rent abstrakt måleri lämnar inte några möjligheter till associations- eller buskagemåleri och avslöjar obarmhärtigt konstnärens förmåga att behärska och förvalta dessa kompositionslärans grundelement. Det är därför med största aktning man stannar inför C.G. Krokfors begåvade måleri där man kan konstatera att en sträng doktrin icke behöver begränsa variationsmöjligheterna.

Sedan i höstas har konstnär Krokfors varit verksam som t.f. lektor i teckning vid Nykarleby seminarium. Under denna tid har han också passat på att omsätta sin konstnärliga fantasi i planerandet av den nyligen utkomna turistbroschyren för staden.

Vi undrar hur han tänkt sig de närmaste åren och får till svar:

— I höst tänker jag återvända till Helsingfors för att fortsätta mina studier. Jag har redan fått korn på en ateljé där jag skulle ha möjlighet att arbeta på en större komposition som jag påbörjade för ett år sedan. Jag tycker att man på sätt och vis kan se målandet som en mognadsprocess, ett resultat av tiden. Därför tänker jag inte forcera arbetet med målningen utan tvärtom försöka låta den utgöra ett komplement till min övriga utbildning till teckningslärare.

 Dessutom kan jag omnämna att man privat bett mig uppgöra förslag till en tredelad väggdekoration för kafé Panorama i vattentornet. Relieferna kunde i så fall utföras i trä och bränd koppar, varför arbetets utförande fordrar en viss materialkännedom.


Österbottniska Posten nr 20/1965.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

C.G. Krokfors kom sedan att tjänstgöra i bl.a. Drumsö - och Mattlidens skolor. Som pensionär trakterar han fortfarande saxofonen ibland vid jazzsessioner i huvudstadstrakten. Hans rekordkorta tvåraders insändare i debattkolumnen i Hufvudstadsbladet syns då och då.

Ett prov på Krokfors konst, en tavla som Saga Österlund fått av honom och som hängde i hennes salong:Tavlan signerad CG-66 kan ha fått fel proportioner vid upprätning av bilden tagen snett från sidan.Läs mer:
På gott och ont av Krokfors.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-03-16, rev. 2014-03-17 .)