Topeliushemmet

å

Kuddnäs

inviges midsommardagen

kl. 12,30 e. m.

Program:

Sommarpsalm
Prolog
av Joel Rundt.
Barnkör.
Festdikt av Mikael Nyberg.
Wasa marsch.
Festtal av stiftelsens ordförande
         vicehäradsh. Auli Markkula.
Kvartettsång.

               *

Hornmusik.
F
öredrag om Kuddnäs
          av Sigmund Schalin.
Deklamation.
Minnen fr
ån Kuddnäs
          av Z. Schalin.
Körsång.
Museet förklaras öppnat.
Vårt land.

               —

Inträdesavgift jämte festmärk
3 mk; för barn l mk.

Servering av kaffe och läsk-
drycker kl. 11,30—12,30
samt efter programmet.

Stiftelsen Z. Topelius Barndomshem.

 
Österbottniska Posten nr 25/1934.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler invigningstexter.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2011-01-23, rev. 2022-03-17 .)