FÖROLYCKAD, BRINNANDE BIL.

5 personer med knapp nöd räddade.

En bilolycka, som lätt kunnat få de beklagligaste följder, inträffade på onsdagen i Munsala kyrkoby.

Från Nykarleby Kraftverk hade fem man begivit sig till Munsala för att utföra reparationsarbeten å de elektriska ledningarna. På hemväg från de södra byarna, ämnade de på den raka vägsträckan söderom handl. Kavanders gård köra förbi två cykelåkande flickor. Redan på c. 200 m. avstånd gavs varningssignaler, som även senare upprepades. Då bilen var blott c. 20 m bakom flickorna, företog sig den ena av dem att åka över vägen från den vänstra till den högra sidan, men körde därvid i halkan omkull och blev liggande mitt på vägen. Bilen bromsades då hastigt in och slog tvärs över vägen, därvid fastnande i den framför liggande cykeln, samt hamnade i diket med hjulen uppåt.

Av någon anledning hade dessutom bensinen fattat eld, bilen började brinna och de fem instängda passagerarna befunno sig i en livsfarlig belägenhet. Den brinnande bilen hade emellertid observerats från Kavanders gård, och tvenne män kastade sig i en på gården stående lastbil och voro inom några ögonblick vid olycksplatsen, där de med förenade krafter lyckades lätta på bilen, så att de förolyckade en efter en kunde framdragas. Utan de duktiga männens ingripande hade olyckshändelsen med visshet fått ett högst ödesdigert slut.

I den förolyckade bilen befunno sig maskinmästare Axel Henriksson samt montörerna William Hellund, Helge Solvin, Lennart Hägglund och Werner Sundell. Räddarna voro handl. Kavander och chaufför Strand. Senare tillkommo ett par andra personer, som bl. a. hjälpte till att släcka elden, i vilket man även fick handräckning av personer från Wasa bussen.

Bilen tillhörde herr Verner Svanbäck, men hade lånats för Kraftverkets räkning. Hr Svanbäck var själv icke med på färden. Skadorna uppskattas till 8,000—10,000 mk.

Ryktet har redan vetat berätta om, att någon av de förolyckade skulle blivit bränd till döds. Dessbättre undsluppo alla med några bulor och blånader.


Österbottniska Posten, 9 november 1934, nr 45, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
En annan arbetstur till Munsala.
Kraftverket i kaptlet Fakta.
Bråd död och tillbud.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-02-06, rev. 2022-02-06 .)