Dödsfall.

     I går på förmiddagen avled härstädes för egen hand bankdirektör Georg Lönneström i en ålder av 46 år.
    Student från svenska reallycéet i Helsingfors idkade L. en tid juridiska studier, men lämnade snart denna bana, då han som värnpliktig kom in vid dragonregementet i Villmanstrand. Någon tid därefter erhöll han anställning vid Nordiska aktiebankens huvudkontor i Viborg, där han tjänstgjorde flera år. Sedan han en kortare tid förestått samma banks avdelningskontor i Kexholm, flyttade han vid Nykarleby Aktiebanks startande i början av 1899 hit och har sedan dess varit direktör för denna bank.
    Gentemot bankens kunder och andra personer, med vilka direktör Lönneström såsom bankman stått i beröring, har hans uppträdande städse kännetecknats av humanitet och välvilja; inom vänkretsen efterlämnar han minnet av en varmt kännande och nobel person, vilken alltid, då det behövts, räckt en hjälpsam hand.
    Huruvida den avlidnes sorgliga slut står i något närmare samband med de omständigheter, som de senaste veckorna förorsakat särskilda rykten om Nykarleby bank, kan man i detta nu icke med bestämdhet avgöra. Känt är att han de senaste tiderna lidit av en höggradig nervositet.

———

     Lantmannabanken öppnar sitt filialkontor härstädes idag. Föreståndare är f.d. överlärare K-F. Spolander.
Kontorstid varje helgfri dag 10—2.


Österbottniska Posten den 21 november och 20 juni 1913.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby aktiebank, bondfångeri i sino prydno av Erik Birck.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-25.)