Ungdomsföreningens Lucie fest blev en i allo angenäm afton i den till gammal bondstuga förvandlade salen. Till festen hade Josef Herler ritat en jättestor bilderbok, mot vilken bakgrund programmet försiggick och vars bilder anslöto sig till de olika numren. Programmet upptog utom sång och violinsoli Lucia med tomtefölje, de vise männen, Selma Lagerlövs »I Nazaret«, Wecksells »Ottos julafton«, Strindbergs »Den starkare«, stjärngossar och en rolig skvallerkäring, för vars tunga många av de närvarande voro föremål.


Föreningen Folkhälsan
i Nykarleby och omnejd har berättigats att under nästa år hålla en penningautomat i Wiks restaurang.


Frälsningsarméns julgryta, som sedan i går står på sin gamla plats invid andelshandeln, inneslutes i allmänhetens välvilliga åtanke.


Österbottniska Posten, 20 december 1935, nr 51, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Lucior i Nykarleby av Stig Haglund
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2021-12-12, rev. 2021-12-12 .)