I  B o s t a d s  A b  L y b e c k s g a t a n   5

NYKARLEBY

utbjudes väldisponerade aravalägenheter för provteckning. Lägenheternas totalpris 41.868 mk per m². Egen insats 25 % Huset ritat av arklitekt Kaj Englund. Provteckningen sker i Nykarleby Sparbank, där ritningarna finns till påseende och närmare upplysningar erhållas.

Ab Jakobstads  byggnadsbyrå
  


Österbottniska Posten den 29 juli 1960.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Grundfeldtska huset i Nykarleby försvinner i Österbottniska Posten.
Grundfeldtska gården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
Gatubreddningar i Nykarleby i Jakobstads Tidning 1960.
(Inf. 2006-04-04, rev. 2021-02-10 .)