Utfärd företogs senaste fredag af seminariets lärare och elever. Kl. 10 på förmiddagen samlades färddeltagarna vid gamla hamnen, därifrån de med tvänne motorbåtar, hvilka med beredvillighet ställts till förfogande af lektorerna Koskimies och Nylund, fördes till Topelii gamla sommarhem Majniemi å Alön. Sedan kaffe druckits och seminariets direktor på sitt kända liffulla och fängslande sätt skildrat de tilldragelser, som äro förknippade med Majniemi, företogos ströftåg till det inre af ön, hvarvid särskildt platsen för motivet till Topelii berättelse „Den gamla stugan“ uppsöktes. Sedan alla ånyo samlats vid Topelii-stugan, fortsattes programmet med sång och musik, allmän fotografering den medföljande „fotografen” tog ett par vällyckade plåtar — och slutligen middag, som serverades inne i stugan, emedan ett sakta regndugg börjat falla. Före återfärden, hvilken äfven den skedde med motorbåtar, talade seminariets direktor tändande ord till den samlade ungdomen och utbragte ett lefve för Majniemi-minnena. Vädret var under dagens lopp något kyligt, stundom regnigt, men stämningen bland färddeltagarna var synnerligen god.


Österbottniska Posten, 06.09.1912, nr 36, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 


Dotter Ingrid, hustru Karin och Lars Pensar vid Majniem. Förstoring.
Salen i Majniemi. Förstoring.

Foto: F.L. den 4 juli 2016.


På sidan fanns även:

Äganderätten till åbranterna. Då det förekommit, att ägarna till åkrar och ängar vid älfven härstädes afverkat de på åbranterna växande björkarna, har man bedt oss påpeka, att åbranterna från staden ända till hamnen ägas af staden, icke af dem, som inneha ägor invid ån. Vid stadsfullmäktiges senaste sammanträde beslöts att göra Drätselkammaren uppmärksam på denna omständighet och förty varna vederbörande för obehörig åverkan.Läs mer:
Majniemi i kapitlet Fakta.
Älven i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-05-07, rev. 2023-05-08 .)