Välbesökt

modeuppvisning

 

RK-avdelningen har tagit ett initiativ, som är värt all uppskattning i vår lilla stad. I lördags på kvällen hade nämligen avdelningen ordnat en mannekänguppvisning av vårens mode i samskolan. Uppvisningen blev även uppskattad, eftersom publiken fyllde salen och med stort intresse följde med och inbördes kommenterade det som visades.

Det var stadens firmor, som stod för dräkter, skor och accessoarer på lördagskvällen och det var likaså »inhemska» mannekänger, som visade alltsammans. Ordföranden i RK-avdelningen, dr. S. Almqvist, hälsade välkommen, en Gamlakarleby kör gav det sångliga inslaget i programmet och lär.kand. T. Wikström läste ett kåseri av Simon.

I första avdelningen av uppvisningen framfördes kappor. De var strikta i linjerna och i ljusa, vårliga färger, materialet kamgarn och nu omtyckta flausch. Ulstrarna var alla från Höglunds Beklädnadsaffär härstädes och hattarna från Edith Ahlnäs. Skor väskor och handskar från Pihlainens och Slottes affärer. — Promenaddräkterna kom också med, även de strikta och klara i modellerna, t.o.m. sådana som väl lämpar sig även för större personer och för den som inte har precis mannekängfigur. Barnkläderna var vettiga och praktiska även under klottiga dagar. Skor av olika slag och för olika åldrar fick goda vitsord.

Det obligatoriska kaffet smakade gott och gav nya krafter att titta och diskutera. Den välsjungande Gamlakarlebykören bjöd igen på glada toner och så var man färdig att beskåda klänningar. Även de fanns för olika ändamål, vardags- och festklänningar, sommarklänningar och klänningar för mera mogna damer. Klänningarna var från Modeaffären härstädes, festklänningarna från en Jakobstads-firma.


*     *     *

 

Sjukhuskommittén

sammanträdde på lördagen för att behandla en del löpande ärenden. Till ordförande valdes John Sundkvist och till viceordförande Ture Grankvist, medan sjukhusets ekonom A. Backman antogs till sekreterare. Som medlemmar i interimsstyrelsen valdes ordf. och viceordf. jämte Sven Jungar och Eric Fors. Som ersättare för dessa valdes Ernest Eklund, Eliel Eng, Bertel Engstrand och Erik Lundberg.

Ekonomen företedde redovisning över kostnaderna för ombyggnadsarbetena och renoveringen av det gamla sjukhuset. Enligt böckerna steg byggnadskostnaderna till 17.828.740 mk, och inventarierna till 984.756 mk eller 10.090.376 mk. I uttaxering hade influtit 6.000.000 mk och skulden utgjorde 14.100.000 mk. Utöver denna summa hade från sjukhusets driftkonto betalats för ritningar 54.830 mk. Revisorerna hade granskat räkenskaperna och föreslagit ansvarsfrihet, varför kommittén för sin del beslöt översända handlingarna till delägarkommunerna.

Sjuksköterskorna Sigbritt Romar och Greta Bäckström beviljades på anhållan tjänsteledighet.


Österbottniska Posten april 1957.


Läs mer:
Sjukhuset av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-03-14.)