N F B i Nykarleby 50 år

Den 29 december 1913 — för 50 år sedan — öppnade Föreningsbankens kontor i Nykarleby sina dörrar till den lägenhet i huset Bankgatan 6, där kontoret fortfarande är inrymt.

Grundandet av detta filialkontor blev aktuellt då Nykarleby Aktiebank i slutet av nämnda år måste inställa sina betalningar, på grund av oegentligheter inom banken. Härvid vände sig några deponenter till Föreningsbanken med begäran att banken skulle gå i spetsen för en sanering av de rådande förhållandena. Samtidigt grundade Föreningsbanken filialkontor på de båda andra orter där Nykarleby Aktiebank verkat, i Oravais och Vörå.

Under de två första verksamhetsåren, 1913—1914, fungerade som föreståndare för kontoret hovr.ausk. Hilding Meinanader. Till kontorets första egentliga direktör utnämndes år 1915 överläraren Karl Fredrik Spolander,  som skötte denna syssla ända till år 1928. Sistnämnda år utnämndes rektorn för Nykarleby Samskola, prosten Waldemar Westberg  till kontorets direktör. Denna befattning innehade han till år 1944, då han efterträddes av borgmästaren, stadsdirektören Sven Adolf Berger. Sedan år 1947 har kontoret föreståtts av dess nuvarande direktör, borgmästaren Holger Stenbäck.Föreningsbankens kontor i Nykarleby. Bilden tagen innan renoveringen som företogs i somras.
[Notera grinden och staketet. Beskuren i över- och underkant. Och som vanligt, bildkvaliteten i ÖP ...]


Till kontorets första kontrollanter kallades fil.dr, lektorn  K. J. Hagfors, prosten  K. V. Petrell och fil.mag., lektorn N. A. Fougstedt, av vilka den sistnämnde fungerade som kontrollant i 30 år, ända till sin död. Bland andra som under en längre tid varit kontrollanter vid kontoret kan nämnas handlanden Axel Kisor som fungerade som kontrollant åren 1920—1947. Kontrollanter vid kontoret är för närvarande häradsdomaren Johan Erik  Strandberg, seminariedirektorn Hans F. von Schantz  kantorn Anton Söderman och stadsdirektören Ernest Eklund.


Österbottniska Posten nr 52, fredagen den 28 december 1963.


*     *     *Förstoring.

 

Österbottniska Posten nr 16, fredagen den 19 april 1968. Först numret som österbottnisk ungdomstidning.
Från issuu.


Läs mer:
Yrkestjuvar tömde Nkby-bank, svetsade sig in i kassavalven.
Helsingfors Aktiebank.
Sparbanken.
På tomten fanns en speciell gran.
Revolutionen 1917 och händelserna i Nykarleby av Erik Birck.
Räcket.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-11-16, rev. 2020-09-14 .)