NOTISER i ÖSTERBOTTNISKA POSTEN ÅR 1900

 

KUDDNÄS FATTIGGÅRD. Kontrakt om inköp av Kuddnäs till fattiggård för Nykarleby landsförsamling uppgjordes den 4 dennes. Köpesumman utgör 20 000 mk.

 

SKOLSTYRELSEN har bemyndigats upphyra lokal för övningsskolan vid Nykarleby Seminarium.

 

GÅRDSKÖP. Nykarleby Aktiebank har för obekant köpeskilling inköpt den gård vid N. Torggatan där banken för närvarande är inrymd.


KRIGSFÅNGAR I BOERKRIGET.  I listan över av engelsmännen tillfångatagna skandinaver märkas följande:  Johan Niklas Viklund, Mats Nelson och Johannes Rank från Munsala.
      Mats Gustafsson och Otto Backman från Nykarleby.Österbottniska Posten, 1900.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Boerkrigen.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2010-04-11, rev. 2019-03-28 .)