[Ett sextioårsminne]


Nötkråka i Ny-by

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes) synes bli stationär i Nykarleby. Somrarna 1950 och 1951 har enstaka exemplar vistats på Långörn, men kull har ej observerats. I höst har en individ visat sig utanför Nykarleby och nu som bäst 18/11 frossar den på osaltat fläsk på mitt fågelbräde. Den har visat sig vara mycket orädd.

Gustaf Stormåns


Österbottniska Posten november 1951.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Under min levnad har dessutom strandskata, tofsvipa, mårdhund, rådjur och kanske någon till dykt upp. Gustav Stormåns (taget namn) var f.d. folkskollärare, bror till legendariska K. G. Andersson i Jakobstadstrakten. Stormåns var jaktföreningens ordförande, hunddomare, villaägare på Långörn och ägare till Rechartska gården.

En tid senare meddelade Lars att nötkråkan synts redan 1898. Omkring 1978 blev ett vildsvin påkört vid Bio-Scala. Det ”stoppades upp” och placerades i högstadiet.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2011-11-21, rev. 2012-03-04 .)