DEN NYA VÄGEN MELLAN
Bonäs och Nykarleby stad håller på att fullbordas. Visserligen är den ju inte ännu i trafikabelt skick, men i söndags befor jag den jämte en kamrat [sannolikt som de första trafikanterna] med cykel. Det gällde dock att bära cykeln snart ½ km. Det gick långsamt fram, som det heter i visan. Ett stort arbete har förvisso utförts här under senaste månaderna. Att det behövts tiotaltusen sprängskott, kan man lätt förstå, när man ser över vilka moras vägen ställvis löper. Den nybyggda vägsträckan lär vara 3 700 meter, och rät och fin blir den, endast ett par smärre krökar på hela sträckan. Få se om inte vägen kan öppnas för trafik redan denna höst. Mycket arbete återstår givetvis ännu. Där vägen passerar Stennästräsket är nästan ingenting ännu gjort; arbetet skrider dock framåt.
     Det är nog en välsignad sak att slippa de många dödsfällorna, men infarten till staden lider tyvärr, från skönhetssynpunkt sett. Men kanske kunde eventuella planteringar vid Remalsåkern något upphjälpa saken. Remalsåkern lär f.ö. vara påtänkt som blivande sportplan. Annars har ju ”Tivoli” också brukat acceptera platsen. — Ganska lämplig plats för vrålet.


Tege (Ture Granqqvist) i ”Bitar och stumpar” i Österbottniska Posten nr 32/1938.
Lars Pensar tillhandahöll och berättade att kamraten var hans far Axel Pensar.

*      *      *Bonäsvägens början. Notera rian och ladorna! Förstoring.

Marie-Louise Juthbacka tillhandahöll.
(Inf. 2013-11-30.)


Läs mer:
Landsvägen Nykarleby—Munsala.
Vägväsen i Uppslagsverket Finland.
Som ett minne av vägbygget uppsattes Stenhuvudgubben följande år.
Platsen där vägen kom att ansluta till Juthasvägen.
Den hemlighetsfulla Bonskogen.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-06-25, rev. 2018-01-28 .)

  I Engelska kanalen
(Köpenhamnssresan)

I Engelska kanalen där seglade en brigg,
och ruttna var dess master och trasig var dess rigg.
För kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.

Kajutan ombord, det var ett uselt skjul
och ratten den var gjord utav ett spinnerockahjul.
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.

Kaptenen ombord, det var en sådan knöl
som jämt stod bakom seglet och pimpla i sig öl.
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.

Vi hade inga segel, vi hissade en särk
och aldrig hade folket sett ett sådant underverk!
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi komtill Köpenhamn.

Vi hade ingen matsäck, vi åto bara ägg,
som värptes av en höna, som var målad på en vägg.
Men kors i jisse namn vad det gick långsamt fram.
Vi hurra för den resan när vi kom till Köpenhamn.