Nykarleby
Nybyggare


höllo sitt årsmöte i Nykarleby Samskola den 21 januari. Förhandlingarna leddes av kårens grundare och mångårige kårchef lektor G. Forsander.

Ur redogörelsen för det gångna verksamhetsåret må antecknas, att medlemsantalet den 31.12.45 uppgick till 45. Under år 1945 dubbades 14 medlemmar till scouter av III klass, 7 till II klass och 3 till I klass. Sommarlägret var förlagt till Öjskatan i Vexala skärgård. En scoutfest och en barnfest anordnades på hösten. Nykarleby Samskola har liksom förut bestått kåren med lokal. Ett kommunalt anslag om mk 5 0:- [Sic!] har beviljats kåren för år 1946.

Till kårchef för år 1946 omvaldes Ernst Jouper, medan posten som viceordförande hålles vakant. Sekreterare och ekonom blev R. Mannil, materialförvaltare och bibliotekarie Hans Lundqvist. Till revisorer valdes lektorerna G. Forsander och R. Ingberg med ingeniör Stig Ingo och hr Holger Haglund som suppleanter.

Budget för år 1946 fastställdes. Enligt denna ha inkomsterna beräknats till mk 5.500:- och utgifterna till motsvarande belopp.

Årsmötet beslöt ytterligare avsända sin hälsning till följande personer och institutioner, vilka i visat intresse för kårens strävanden: ingeniör Stig M. Ingo, rektorn vid Nykarleby Samskola, redaktionen för Österbottniska Posten och scoutkåren Vasagossarna. Mötet avslöts med „Var redo”.Sekr., Österbottniska Posten, 1 februari 1946, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Sscouter.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-04-17, rev. 2021-04-17 .)