Nyko frys tillkomst.

Definitivt beslut om att uppföra ett foderkök och ett fryseri för minkmat fattades vid ett möte i Socklot senaste vecka. Aktieteckningen är klar och ritningarna godkända. I princip är tomtfrågan också klar. Vid mötet närvar ett 60-tal aktionärer.

Över 300 aktier à 1 000 mk har tecknats av 70–80 delägare. Grunden för aktiekalkylen är att en aktie tecknas för en foderproduktion på 12 500 kg, som motsvarar matbehovet för ca 50 avelsdjur med avkomma. Det här projektet är uppgjort för över 15 000 avelshonor och skall på hösten före pälsningssäsongen leverera mat för ca 50 000 minkar.

Foderköket byggs i betong och tegel och fryseriet på stolpar med nödig isolering och tegelrevetering så att anläggningens fasader blir enhetliga. Byggnaden blir i första skedet 20 x 40 meter (+ 20 m) och uppförs på ett ca 2 ha stort område 1 km norr om Nykarleby stad på landskommunens område, på s.k. ”Gräftbacken”, invid riksåttan.

Starten blir beroende av maskinleveranserna, som omfattar bl.a. kvarnar och blandare om 5 000 liter, två parallellenheter för säkerhetens skull. Byggnadsarbetet utges på entreprenad.

Delägarna är från hela Nykarleby, med majoriteten från Socklot, ca 60–70 %.

Den främsta drivfjädern som står bakom det nya företaget har varit behovet av trygghetskänsla när man har självbestämmanderätt för foderanskaffning och tillredning för de små farmarna. Osäkerheten med oms-påslag på minkfodret spelar lika stor roll för alla och priset skall kunna hållas på den marknadsnivå som gäller, f.n. 38–40 p/kg.

Utom ordförande Saarikoski sitter Rafael Sjöblom, Bror Segervall, Lars Vikblad, Birger Harald, Hans Hansén och Uno Strandén i interrimsstyrelsen, som fick fullmakter att arbeta vidare, bl.a. med finansieringsfrågan. Utöver dessa sitter Alfred Hägg, Valter Sjöblom, och Eliel Lindvall i byggnadskommittén som närmast svarar för att projektet förs i hamn.


Österbottniska Posten den 13 november 1964.


Nyko-Frys fråm Jakobstadsvägen.
Nyko-Frys fråm Jakobstadsvägen. Montage. Förstoring.
Foto: Lars Pensar den 7 mars 2011.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Nyko-Frys skulle snart följas av Farm-Frys, nere vid Nålörn.  Anmärkningsvärt är att det talas endast om mat för minkar. Anläggningen börjar byggas 1964 och står klar 1965.


Läs mer:
Nyko-Frys i Företagen på Kampen.
Nyko-Frys av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-03-09, rev. 2021-02-15 .)