Minnesord över Carl Fredrik Öhrling.

Lördagen den 2 mars 1917 avled till följd av hjärnblödning, rådman Carl Fredrik Öhrling härstädes, närmare 60 år gammal. Öhrling var född på Orisbergs bruk, dit hans föräldrar inflyttat från Sverige. Sedan han genomgått Vasa realskola, utbildade han sig för måleriarbetet och praktiserade i sådant avseende i Helsingfors och Stockholm, där han i synnerhet intresserade sig för dekorationsmålning. På 1880-talet flyttade han till Nykarleby, varest han där innehaft måleriverkstad och därutöver omhänderhaft en stor mängd entreprenadarbeten inom målaryrket och byggnadsfacket både i städer och landsorten.

Sedan 1904 var Öhrling rådman i staden och innehade därutöver ett flertal kommunala förtroendeuppdrag. Rättfram och vänsäll till sin natur efterlämnar han ett aktat minne.


Österbottniska Posten mars 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Öhrling målade bland annat de trespråkiga gatnamnskyltarna av plåt, vilka efter revolutionen fick den ryska namnformen övermålad med svart. Han innehade gården på Gustaf Adolfsgatan 20, vilken efter hans död förvärvades av seminariedirektor Alarik Fougstedt.

Öhrling riktiga namn var Carl Ferdinand, men tydligen var detta Ferdinand för styvt i mun på nära och kära så han fick heta Carl Fredrik i stället.Läs mer:
Gendarmrapporter 1905.
Villaköp. 1911
Sterbhusauktion 1917.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-11-09, rev. 2023-05-29 .)