I Nykarleby, 8 oktober 1909

 

Ändrade tågtider. Stadsfullmäktige sammanträdde. Groft okynne och illdåd. Sedvanlig marknad. Ovanligt för årstiden.

Ändrade tågtider: Från och med måndagen den 16 oktober gå tågen å statsjärnvägen enligt den fastställda vintertidtabellen. Tåget från Helsingfors ankommer till Kovjoki kl. 10.52 f.m. och tåget till Helsingfors avgår på aftonen kl.7. – Godståget går söderut kl. 9.54 f.m. och norrut kl. 6.05 på kvällen.

Tågtiderna för Nykarleby järnväg ändras på följande sätt: Förmiddagståget avgår till Kovjoki kl. 9.10 och återvänder kl. 11.22. – Eftermiddagståget avgår kl. 5.30 och återvänder till staden kl.7.30. Det blir sålunda under vintern blott ett tåg till Kovjoki på eftermiddagarna. Tiden skulle inte medgiva två tåg. Den, som reser söderut med posttåget, måste vänta omkring en timme i Kovjoki.


*      *      *

Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag och förekommo därvid till behandling följande ärenden:

  1. Grustäkt i Kovjoki. Kovjoki byamän hade inkommit med förnyad anhållan om rätt att få arrendera ett område i Kovjoki som grusplan. I skrivelsen till stadsfullmäktige hade drätselkammaren förordat arrenderätt till 1 tunnland och skulle grus få tagas till 2 meters djup. Stadsfullmäktige ansågo det begärda området synnerligen värdefullt, beslöto att avstå blott ett halvt tunnland för ifrågavarande ändamål mot en avgift av 100 mk och ett årligt arrende av 1 mk under 25 års tid.

  2. Om ett årligt understöd av 80–100 mk hade änkan Grenman anhållit. Stadsfullmäktige beviljade ett understöd av 100 mk på ett år framåt från den 1 juli detta år.

  3. Ny stadsplan. Upptogs till behandling bordlagda frågan om en ny stadsplan hvartill ingenjör Th. Heikel uppgjort karta, och beslöts att omedelbart ingå till senaten med anhållan om planens fastställelse.

  4. Kommittén för sjukhusbyggnaden hade inlämnat ett uppgjort kostnadsförslag till en uthusbyggnad invid det nya sjukhuset, men beslöt stadsfullmäktige anhålla om nya anbud då kostnaden ansågs alltför hög för den tilltänkta byggnaden.


*      *      *

Groft okynne och illdåd. I onsdags hade en sten af betydande storlek blivit placerad på skenorna vid Nykarleby järnväg. Den blev emellertid undanskuffad af kofångaren, men hade i annat fall kunnat åstadkomma en mycket allvarlig olycka. Man torde vara gärningsmannen på spåren.


*      *      *

Sedvanlig marknad.


*      *      *

Ovanligt för årstiden är i sanning den värme vi haft i höst. Medeltemperaturen för september är 1½ grad högre än vanligt och efter några kallare dagar i slutet af sept. och början af oktober har värmen åter tilltagit, så att vi natten mot igår hade 10 grader varmt, en verkligen varm oktobernatt.Österbottniska Posten den 3 september 1909.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Och Kurre börjar sin krönika i ÖP nr 40, med ord som är exakt lika lämpliga i kväll, söndagen den 7 oktober 2012, som då, den 8 oktober 1909. Bara med den skillnaden att då skrek man inte om någon global uppvärmning!

Det är höst nu.
Duggregnet silar ned från tunga moln, som knappt orkar höja sig över kyrkans tornspira. Björkarna stå gula i esplanaderna. De ser trötta ut och fälla sina blad. De längta efter vintersömnen. I sin förvissning påminna de om den åldrande, som ser sitt hår gråna och sina förhoppningar gäckade …
     Jag bli vemodig af att se dem, ty de påminna om huru allting är förgängligt, huru det som är friskt och skönt skall vissna och varda till jord igen … [Skrivet veckan innan han skulle fylla 49.]Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-10-07, rev. 2012-10-07 .)