Med anledning av att senaste torsdag, den 23 februari 2012, en motion inlämnades till stadsfullmäktige om att en cykelväg längs östra sidan av älven fram till riksåttan bör anläggas, kommer här ett minne från år 1966, när jeppovägen fick oljegrusbeläggning, alltså en permanentad väg till Jeppo såg dagens ljus.


JEPPOVÄGEN OLJEGRUSAD

Hela sommaren har diknings-och grundläggningsarbeten av olika slag utförts på väg 67 som leder från Nykarleby på östra sidan av älven fram till Jeppo, Lappo och Kristinestad. (sic! – skall vara Kaskö!)

I första hand har man iståndsatt sträckan mellan Nykarleby och Ytterjeppo med oljegrus och ytan är nu hård och fin. Men de bedrövliga krökarna finns i huvudsak kvar, ty endast några mindre putsningar har utförts. Ortsbefolkningen är glad åt vad som utförts och anser det som ett av de viktigaste framstegen i bygdens liv under senare tid. Också biltrafikanterna trampar i glädjen onödigt hårt på gaspedalen, vilket lätt kan leda till bekantskap med de nu djupa landsvägsdikena.

Hastighetsbegränsning är införd på sträckan, men det tycks man oftast glömma, vilket också kan leda till tråkiga efterräkningar, ifall trafikpolisen får syn på dylika fartdårar. Senaste vecka gjorde polisen razzior på vägarna i nejden, och enligt hörsägen lär deras fångster ha blivit rätt goda.
Stamväg 67 kommer enligt planerna att få en annan infart till Nykarleby vilken skulle leda rakt in mot södra delen av Esplanaden, där riksväg 8 också skall dras fram. När detta blir, ligger i en okänd framtid.

Senaste vinter inleddes arbetet på stamväg 67 i trakten av Seinäjoki och Lappo. Enligt trovärdiga uppgifter påbörjas arbetena på sträckan Lappo–Kauhava i höst. Sedan fortsättes arbetet med riktning mot Nykarleby, den sistnämnda sträckan dock på västra sidan av älven. Då den nya sträckan Jeppo–Nykarleby säkert låter vänta på sig i flera år var det alldeles nödvändigt, att den n.v. Jeppo-vägen oljegrusas.Österbottniska Posten nr 33/1966.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Och det skulle låta vänta på sig i 21 år ännu innan den nya infarten över Juthbackabron 1987 kunde invigas. Bifogar några bilder från vägen midsommaren 2009.
Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-02-26, rev. 2012-06-20 .)