Omkommen i grustag.

En beklaglig olyckshändelse som väckt mycken förstämning inträffade på onsdagen [21.3.1945]. Bondesonen Runar Juthbacka var på e. m. med sin broder Einar att hämta grus från grustaget vid Frostas i Soklot. Han gick därvid in under en utskjutande kant av grustaget, denna lossnade och Juthbacka blev begraven under sanden. Brodern skyndade straxt till hjälp och grävde med händerna ut honom ur sanden, men han var då redan död. Döden hade dock knappast hunnit förorsakas av kvävning, utan föranleddes av det tunga slaget av den nedfallande sandklimpen kroppen var alldeles dubbelviken. Runar Juthbacka var i 30-årsåldern och efter faderns frånfälle för några år sedan husbonde på gården. Han sörjes närmast av ålderstigen moder samt syskon.


Österbottniska Posten, 23 mars 1945, nr 12, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Det här är en av de händelser jag hört om sen barnsben, men inte lagt på minnet när den inträffade. Stig Haglund tog fram datumet.Läs mer:
Hotfullt olyckstillbud.
Bråd död och tillbud.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-02-03, rev. 2022-02-03 .)