Om vad ÖP betytt …

…. HÄLSNINGAR FRÅN  HÖGA NORDEN  skriver Kantlaxfödda fru H. som är bosatt i Pahkakumpu.  
     Jag vill framföra hennes hälsning från de ljusa vår- och sommarnätternas landskap. Hon tackar för de hembygdstoner ÖP för med sig dit till höga norden.
Jaja, vårt ÖP är obetydligt, men det har sin mission, det är ett världsblad som krossar Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen och andra hav. Det för med sig en fläkt från hembygden varhelst en emigrant från vår nejd finns.
Jag minns en hemvändande Newzeelandsfarare som berättade, att då ÖP kommer till Auckland bilar han in till stan efter bladet.
     Och han och alla andra i huset och i huset bredvid, där också Munsalabor finns, läser Klockarlappen tills den är hart när sönderläst. Den bär med sig ett bud om hem, hembygd och fosterland.
     Men för att återgå till fru H. i norr: hennes privatbrev till mig var så trevligt skrivet att jag härmed på samma gång jag hälsar från hembygden ber henne skriva ett brev för publicering. Berätta hur livet löper däruppe!Bert (Vilhelm Nyby) i Österbottniska Posten nr 20/ 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Ingen som vuxit upp med mobiltelefoner, e-post och internet kan förstå vilken ovärderlig länk mellan dem som reste ut och de som blev kvar härhemma ÖP var under dess snart åttioåriga tillvaro.Läs mer:
Emigration i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-12-17, rev. 2009-12-17.)