Signaturer använda i Österbottniska Posten
Det känns alltid lite tomt om man i slutet på en artikel i stället för ett författarnamn hittar en signatur – om man inte vet vem som döljer sig bakom den. Här är början till en förteckning över skribenter som använde signaturer i Österbottniska Posten.
   
—rk Einar Hedström

Bert

Vilhelm Nyby
Carol Karl Teodor Oljemark
De Johannes Åbonde
—de Johannes Åbonde?
Dick Valter Fagerholm, skrev ”Brev från Värmland”.
E H Einar Hedström
Effe Johannes Åbonde
Eirik Einar Hedström
Erk Einar Hedström
Ess-Pe Stig Prüss
Färj-Erik Erik Viljam Fågelbärj
H. E. H. Eklund
Hj. B. Hjalmar Björkvall
Jerk Einar Hedström
Kurre K. J. Hagfors (Saxo i Hufvudstadsbladet.)

Markus

Karl Teodor Oljemark
Marcus Karl Teodor Oljemark?
Mitzi May Björklund
Murre Einar Hedström?
Målvakt Henrik Wik
Nabopolassar J. Kaldén
Oldboy Karl Teodor Oljemark
Plus 1934
Saxen  
Teddi Karl Teodor Oljemark
Tege Ture Granqvist
Vicarius Johannes Åbonde
 X-et 1932

Som vanligt står Lars Pensar för sakkunskapen förutom beträffande Färj-Erik där Stina Mellberg kunde ge besked.


Läs mer:
Signaturer på Brages pressarkiv.
(Inf. 2004-08-04, rev. 2022-05-22 .)