I maj 1932 kunde i lokalpressen presenteras en uppfinning från Nykarleby.


PRAKTISKA  PARSKAKLAR

Avsedda för sådana jordbruksredskap som plogar, harvar o.s.v. ha konstruerats vid Joupers verkstad härstädes. De nya skaklarna äro tillverkade av stål, och därigenom har både lätthet och hållbarhet ernåtts.
       Dragbommarna äro konstruerade av tvenne vid vardera ändan hopnitade stålblad. Dragfästena äro anbringade så, att en spänning mellan de båda stålbladen uppstår, vilket ytterligare förstärker skaklarna, som därför kunna tillverkas av klent stål, men ändå uppnås stor dragstyrka.
       På den större dragbommen är dragfästet eller understödspunkten medels en flyttbar låsanordning anbringad så, att man på några ögonblick kan förlänga eller förkorta hävstången för olika starka parhästar.Österbottniska Posten.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Kommentar av Karl Wenelius.
Jouperfabriken av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-02-15, rev. 2012-02-19 .)