Påsken 1935

Påskfester har firats i stor myckenhet under den vackra helgen med värdiga program och talrika påskbrasor och publikskaror.
Sålunda hade Soklot ungdomsförening på påskdagen sin fest. På programmet förekom bl.a. musik av Jazz-kapellet, hälsningsanförande, körsång av byns berömda blandade kör samt deklamation och till sist ett 3 akters skådespel ”Ehrssons pojke”. Utförandet var mycket gott och lända byns amatörskådespelare till all heder. Till sist följde allmän dans till populära dansorkestern ”Jazz-kapellets” toner.

Juthasborna hade ”gubbadans” på påskkvällen, till vilken alla gamla föreningsmedlemmar var inbjudna.

Pensala ungdomsförening hade även fest på påskdagen. Programmet som var gott öppnades av ”Vintern rasat ut”. Ordf. Fr. Blomqvist hälsade välkommen, erinrande om gamla påskseder. Ett musikstycke följde, spelat av ”Figaro” orkestern. Lär. Fr. Blomqvist reciterade känsligt och väl en dikt och några föreningsamatörer uppförde pjäsen ”Civilklädd ”, vilken fick ett dråpligt och gott utförande.

Till sist dans som vanligt.


Österbottniska Posten den 26 april 1935.

Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Jag reflekterar hur våra ungdomar, med betydligt mera skolbildning skulle klara av att ha påskprogram. Skulle det bara bli knapprande på telefonerna som skulle visas?

I samma nummer av ÖP som jag citerar sägs att ”annandag påsk gick den vid Rajån packade isen från älvens övre del. Älven är numera isfri ut till Alö fjärd.”
Och när jag räknar från första takdroppet jag såg blir det islossning först den 8 maj. Och ute på havsfjärdarna med sin 70 cm is så får vi väl vänta en vecka till. Men inget är ju som förr.

 
Snöläget mars 2018


Bangatans västra ände med mejeriet, som fyllde 80 år härom dagen, i vänsterkant.
Förstoring.


Kyrkogatans södra ände med Rådhuset, kyrkan, klockstapeln och Lövhyddan, som genomgår takrenovering, i högerkant. Under 2017 genomfördes stamrenovering. Nästan samma vy som 350-årsfrimärket.
Förstoring.
 

Storbron och Brostugan.
Förstoring.

Brostugubergets västar sida och kyrkan.
Förstoring.
 

Brostugubergets syd- och sydostsida. I vänsterkant finns resterna av jättegrytan.
Förstoring.
 

Brostuguberget och kyrkan.
Förstoring.

Bankgatan som inte längre gör skäl för sitt namn.
Förstoring.

Fot: Lars Pensar den 25 mars 2018.


Läs mer:
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-03-28, rev. 2018-03-28 .)