Nytt postkontor i Nykarleby.


Senaste vecka flyttade posten in i de nya lokaliteterna i köpman Liljedahls nybyggda affärshus.

Vi går tillsammans med postföreståndarinnan, fru Dagny Mäkelä på rundvandring igenom den del av byggnaden som nu disponeras av posten, som är inrymd i första våningen med ingång mot Bankgatan.

I den rymliga expeditionssalen sitter föreståndarinnan längst till vänster, där hennes kontor är beläget. De tre övriga damerna expedierar vid disken i salen. Efter föreståndarinnans kontorsrum har man arkivet och så ett lunchrum med gasspis [varför inte elspis?], diskbänk och bord. I det rymliga paketrummet är också telegrafen inmonterad. I postiljonernas rum sorteras posten till de olika facken för skilda delar av staden och landsorten.

Ja, och så får vi blicka in i kassavalvet och ta oss en titt på lastningsbryggan utanför byggnaden och fru Mäkela visar oss den moderna postskylten som har satts upp ovanför ingången till det nya postkontoret, där både personalen och kunderna måste trivas.

I sinom tid är också andra delar av det Liljedahlska bygget färdiga att tas i användning.Liljedahls affärshus på 1960-talet. Notera el-/telefontrådarna! På hörnskylten står det POSTSPARBANK och POSTIPANKKI. På skylten närmast på andra våningen står det BARBERARE och den på motsatta sidan VON DÖBELN RESTAURANT. På affärsmännens Kesko-skylt längst bort torde det stå Liljedahl. Post- och Telegrafskylten syns till höger om entrén. Den eller Hotel-skylten fanns längst kvar. Fönsterigensättningen på gaveln trodde jag att hade skett mycket tidigare. Förstoring.
Foto: Rafael Sjöblom.


Österbottniska Posten, maj 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Kommer ihåg att Döbeln-släkten inte godkände att namnet skulle vara von Döbeln. Så namnet blev endast Döbeln!

Och vad har vi i dag, 55 år senare i postväg i Nykarleby? Jo, en betjäningspunkt bredvid en mataffärs ena kundkassa, där kassafröken turvis sköter postärenden och turvis matkundernas inköp. Dit är avståndet från torget, där postkontoret var beläget, nästan 1,5 km. Borta är de tre damerna vid en disk, borta är kontorsrum och lunchrum liksom postiljonernas rum. En viss sortering försiggår i f.d. Abekos lokaler, men varken paketrum, kassavalv, telegraf eller lastningsbrygga kan skönjas. Postföreståndarinnan hittas endast på Google.

”Jag hade en gång en båt, med segel och mast och köl – men var är den nu, jag bara undrar, var är den nu …”*       *       *


Posthörnan i S-Market vid Frillmossavägen 1. Förstoring.
Foto: F.L. den 21 juli 2010.

En fördel med placering i en livsmedelsaffär är de generösa öppethållningstiderna:

Må–fr   8–20
  8–17

Att Uusikaarlepyy står överst kan jag inte riktigt förlika mig med.


Läs mer:
Posten i Nykarleby – en historisk tillbakablick av Folke Holmström.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-02-16, rev. 2014-02-20 .)