Meddelande

     Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena har medels brev no 3062/741-63, 5679/1.10. 1963 fattat beslut om byggande av riksvägen Vasa—Gamlakarleby mellan Storsved — Kovjoki — Bennäs i Munsala, Jeppo, Nykarleby landskommun och Pedersöre, enligt den vägplan som ministeriet fastställt den 1.6. 1961.
     Enligt vägförordningen 67 § förrättas syn för besittningstagande av behövligt markområde mellan pik. 95 + 00 — 215 + 00 dvs. från Lappo älv till vägen mellan Kovjoki station och Kovjoki by nära Dalasbäcken, i Jeppo samt Nykarleby landskommun och stad, för utrönande av markens beskaffenhet på vägområdet och den egendom som för vägarbetets skull skall avlägsnas, för senare uppskattning av ersättningen för densamma. Synen vidtager med sammanträde som hålles på kommunalgården i kyrkoby i Nykarleby landskommun den 27.1. 1964 kl 9.30 till vilket markägare eller deras befullmäktigade ombud må infinna sig. Sakägares frånvaro utgör ej hinder för förrättningen.

     Vasa, å Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikts kontor den 10 januari 1964.

HEIKKI HUOVILA
Äldre ing.      

 

Österbottniska Posten nr 3, fredagen den 17 januari 1964.


Läs mer:
Detalj ur vykort med riksvägen som går via Nykarleby.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-11-16.)