Chally Rosenbladh 70 år

 

70 år fyller den 28 januari frk Chally Rosenbladh härstädes.

Fröken Rosenbladh är född i Kristinestad och började redan som trettonåring arbeta i sin faders guldsmedsaffär därstädes. Hon avlade omsider gesällprov vid myntverket i Helsingfors och är den första kvinna i landet som avlagt detta prov. Efter erhållet stipendium för studier i utlandet arbetade hon fyra år hos den stora guldsmedsfirman Torstrup i Oslo, där hon utbildade sig till gravör, i vilken konst hon vann stor skicklighet. Återkommen till hemlandet arbetade hon i yrket i Vasa och Uleåborg och startade egen affär i Kristinestad samt öppnade sedermera guldsmedsaffär i Nykarleby, vilken hon länge innehade. Sedan hon nedlagt densamma bedrev hon under flera år kortvaruhandel härstädes och fungerade samtidigt som ombud för Oravais klädesfabrik, tills hon omsider drog sig tillbaka från affärerna.

Varmt religiös har frk. Rosenbladh varit en mycket verksam medlem av friförsamlingen i Nykarleby.Kommentar:

Hennes godmodiga smeknamn ”guldtipon” var helt yrkesbetingat men omfattar även hennes generositet.


*     *     *Ett julkort som Chally Rosenbladh fått av en Mia. Förstoring.Tyvärr är stämpeln oläslig. Förstoring.


Johan Willman tillhandahöll kort tillhörigt Mirjam WIllman.
(Inf. 2021-12-09.)


*      *      *

 

Kolonisation av prästboställets marker.

Som tidigare nämnts har plan uppgjorts för frivillig kolonisation av Jeansborgs kyrkoherde bols och Lillollas kapellansbols marker till förmån för tidigare arrendatorer. Enligt planen, som ytterligare skall behandlas av domkapitlet, kommer följande personer att få inlösa jord:

Bostadstomter: Valter Renvall, Stig Sundqvist, Axel Backlund, Paul Hägglund, Valter Nylund, Edvin Rosenqvist, Gunnar Vik, Onni Markkula och Arne Nystedt.

Blandformslägenheter: Lennart Harjulin, Henrik Öhling, Roy Carlsson, Johannes Björkman, Fritz Blomqvist, Verner Hagman, Valter Kvist, Johannes Ringvall, Rudolf Söderlund, Viktor Vikberg, Arne Söderlund, Arvid Öhling, Lennart Blomström, Edv. Granholm, Otto Hansén, Ossi Östman, Boris Renvall, Viktor Broman, Karl Hellman, Karl Nylund, Sven Nylund, Joh. Nordman, Runar Renvall.

Tillskottsjord finge inlösas av Edvard Granholm och Hugo Viklund.

Stfm. Protokoll

Kommentar:

-- som återvänd från långvarig krigstjänst tilldelades Uno Lund bostadstomt till förmånspris.

Österbottniska Posten nr 4/1945.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentarer.Läs mer:
Chally Rosenblad av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-12-15, rev. 2021-12-09 .)