Biografen Scala fortsätter sin verksamhet också efter det att Juthbacka Teater flyttat in i ”kulturhuset”.
 

        Juthbacka Teater flyttar inomhus

    Biograf Scala blir
    kulturhus i Nykarleby


Älvhöjningen i Nykarleby har fått en lika oväntad som trevlig effekt på kulturfronten. Då Juthbacka Teaters gamla spelplats invid ån mer eller mindre läggs under vatten, flyttar teatern inomhus.

Och det blir inte till vilket hus som helst.

Det är den stolta biografen Scala som nu rustas upp för att i framtiden tjäna både som teater- och biografsalong.


Torsten Häger, som är gammal veteran inom Juthbacka Teater är snickare till yrket, håller i trådarna för renoveringen. Han berättar att man hoppas på att kunna visa film i salongen redan efter årsskiftet. Går allt enligt planerna hoppas man att det skall gå att ha den första premiären redan till våren.— Man önskar man var 20 år yngre, menar Torsten Häger, teateraktivisten som nu får jobba handgripligt med att skapa Juthbacka Teaters nya scen.


— Vad som kommer att spelas först har vi inte avgjort än, men vi har diskuterat möjligheterna att köra en kavalkad med glimtar från de pjäser vi uppfört vid Juthbacka, berättar Häger.

Ett problem med en kavalkad är att man i så fall måste få samman folk som varit med i de tidigare pjäserna.

Det faktum att teatern nu flyttar inomhus tror Häger för egen del att inte kommer att påverka pjäsvalet nämnvärt.

— Det har ju visat sig att typiska innepjäser går bra att spela utomhus, så var fallet till exempel med Charleys Tant. Men det är klart att det är lättare att spela till exempel dramatiska stycken inomhus där man har en närmare kontakt med publiken.

Att det blir någon form av revy tror Häger att också är troligt.


Stor satsning

Att Juthbacka Teater gått in för att köpa den gamla biografbyggnaden måste ses som en väldigt stor satsning av en liten teaterförening. Bakom sig har man dock stöd av Nykarleby stad i formen av borgen för lån på 200.000 mark. Det har också utlovats ett direkt bidrag på 70.000 mark från stadens sida.

— Den nya lagen om stöd för små glesbygdsbiografer verkar ju vara skräddarsydd för oss och vi skall försöka anhålla om medel från Kulturministeriet så fort som möjligt. Enligt den information vi har fått finns det medel med redan i 1985-års budget för ändamålet.

Att få hela huset i perfekt skick kommer enligt beräkningarna att gå på upp emot en halv miljon mark. Men det är pengar som föreningen naturligtvis inte kan punga ut med på en gång. Därför kommer renoveringsarbetet att gå i etapper.

— l det första skedet räknar vi med att renovera salongen, scenen och aulan. Efter det går vi upp i de övre regionerna då vi får ekonomiska möjligheter.

l den övre våningen finns nu två mindre lokaler som skall göras om till en större. Lokalen uthyrs och man räknar med att hyran skall räcka till för att hålla hela huset uppvärmt.

Man planerar också en ny trappa upp till maskinrummet. Vidare skall det göras en glugg så att ljustekniken får översikt över salen. Ett rum för teatern kommer också att rymmas innanför väggarna.

För de yngre nykarlebyborna kan det vara glädjande att höra att det finns planer på ett speciellt ungdomscafé i biografens aula.En gammaldags härlig stämning råder i den snart 40-åriga biografbyggnaden.


Stor scen

Med sina 10x7 meter blir salens scen den största i Svenska Österbotten efter Wasa Teaters. Fackmänniskor från Wasa Teater har också deltagit i planeringen av scenen.

— Eftersom salen smalnar av måste vi slå ut väggarna en bit då vi bygger ut scenen, berättar Häger.För att få rum för den scen man önskar måste biografbyggnadens väggar byggas om. Här är det Clas Häger [ser du honom?] som håller på med rivningsarbetet.


Utbyggnaden av scenen betyder också att de nuvarande brandutgångarna blir blockerade, varför man planerar in en ny brandutgång i ena långsidan.

— Den stora dörren kan komma till nytta då det blir att ta in någon större rekvisita.

Häger vill poängtera att det nya ”kulturhuset” inte blir någon lekhage enbart för Juthbacka Teater utan det är meningen att huset skall tjäna alla teaterintresserade i Nykarleby, eller varför inte längre bort.


K-G Olin, Österbottniska Posten sid. 11 den 8 november 1984.
Från issuu.


Läs mer:
Juthbacka Teater på Juthbacka av Lars Pensar.
Kuddnäs får utescen. 1991
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2020-09-04, rev. 2021-03-25 .)